Vyšlo číslo 12/2023 časopisu Sovak

blank

Na titulní straně čísla 12/2023 je zachycena vstupní vitráž dodnes funkčního znojemského vodojemu z roku 1950, která znázorňuje alegorii řeky Dyje a městský znak Znojma. Vodojem, jenž projektoval Vilém Lorenc, je národní kulturní památkou. Autorem návrhu vitráže je Vojtěch Kubašta.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., (VAS) v prosinci letošního roku slaví třicet let od svého založení. Na to, co třicet let společnosti přineslo a co se dá čekat v jejím působení dále, se dozvíte v rozhovoru s předsedou představenstva této společnosti, Ing. Jindřichem Králem. V anketě odpovídali představitelé některých svazků, pro které tato společnost zajišťuje provozování vodárenského majetku, na otázku: Jaké nejvýznamnější investice se ve Vašem regionu během 30 let podařilo zrealizovat a v čem spatřujete přínos spolupráce s VAS? S tématem výskyt dusičnanů v podzemní vodě v době kůrovcové kalamity seznámili čtenáře Ing. Zdeňka Jedličková a Ing. Pavel Straka z VAS. Na konci září tohoto roku schválila vláda novelu vodního zákona, která je přezdívaná jako havarijní novela, neboť vznikla jako reakce na havárii na řece Bečvě. Podrobnosti přináší článek od Mgr. Bc. Jakuba Adámka a Mgr. Ondřeje Rady.

Aktuální informace z jednání představenstva a valné hromady EurEau, komisí EurEau pro pitnou vodu EU1 a pro odpadní vody EU2 jsou shrnuty formou resumé ze zápisů zástupců SOVAK ČR v EurEau Ing. Ondřeje Beneše, Ph.D., MBA, LLM., Ing. Radky Huškové a Ing. Filipa Wannera, Ph.D. Šéfredaktorka časopisu Sovak Mgr. Radka Hrdinová připravila článek o průběhu odborné konference Provoz vodovodů a kanalizací. Akce se zaměřila především na již schválenou a připravovanou českou i evropskou legislativu, která výrazným způsobem promění podmínky pro činnost vodohospodářských společností. V rubrice Z regionů tentokrát informovali o aktuálních projektech a aktivitách společnosti ČEVAK, a. s., Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s., Pražské vodovody a kanalizace, a. s., a Ostravské vodárny a kanalizace a. s.

Ministerstvo financí zahájilo na konci září kulatým stolem, u kterého se setkali zástupci regulátorů, vlastníků i provozovatelů, diskuzi o změnách v cenové regulaci pro regulační období 2027–2031. Řada argumentů pro změny zazněla i během konference Provoz vodovodů a kanalizací. O tom Mgr. Radka Hrdinová hovořila s Ing. Lukášem Teklým, který na konferenci Ministerstvo financí zastupoval. Přehled nových norem vydaných v září a říjnu 2023, jejich výběr, (podle Věstníku ÚNMZ) připravila Ing. Lenka Fremrová, předsedkyně odborné komise SOVAK ČR pro technickou normalizaci. Součástí čísla je i Rejstřík 2023.

Přehled obsahu čísla 12/2023 je k dispozici zde.

Scroll to Top