Nové vydání časopisu Sovak

blank

Na titulní straně je zachycen Biopark Kladno by Veolia. Úvodní článek listopadového vydání časopisu Sovak připravili Tomáš Hlušek a František Martínek na téma ČOV Mělník, rekonstrukce a zkušební provoz. Popisují v něm postupnou rekonstrukci čistírny odpadních vod, projektované a postavené před vydáním nařízení vlády č. 61/2023 Sb., kterou se změnily požadavky na odstraňování dusíku.

V článku Biopark Kladno by Veolia se Bohdan Soukup věnuje přeměně zanedbaných prostor bývalých kladenských kasáren v bezprostřední blízkosti sídla Středočeských vodáren na park, který bude sloužit k relaxaci, ale také jako prostor pro vzdělávání nejen o vodě.

Petr Sýkora v komentáři Chytré technologie jsou již nyní nepostradatelné zdůrazňuje důležitost digitalizace pro vodní hospodářství, připomíná také nároky na financování s tím spojené.

V článku Generační obměna GIS řešení v PVK a možnosti využití GIS v kontextu TIS a BIM shrnují Petr Sýkora, Martina Zemanová a Václav Wiesner aktuální zkušenosti Pražských vodovodů a kanalizací s využíváním geoinformačních systémů (GIS) ve spojení s technickými a provozními systémy (TIS).

V programu digitální Česko vzniká v oblasti digitalizace stavebního řízení datová komponenta Digitální technická mapa České republiky, která by měla být v ostrém provozu spuštěna od 1. července 2024. Jan Floriánek, Martina Zemanová a Petr Sýkora v článku Vznik Digitální technické mapy České republiky popisují, co to bude znamenat pro obor vodního hospodářství.

V příspěvku Pesticidní látky s pravděpodobným výskytem ve zdrojích vody – aktualizace z dat pro období 2020–2022 Vít Kodeš a Radka Hušková informují o výsledcích monitoringu Českého hydrometeorologického ústavu a Podniků Povodí. Jde o monitoring látek, které by neměly být opomenuty při řízení rizik systému zásobování pitnou vodou.

V rubrice Z regionů přinášíme informace o aktuálních projektech a aktivitách společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s., VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., ČEVAK, a. s., Severočeská vodárenská společnost, a. s., a Jihočeského vodárenského svazu.

Josef Nepovím v článku K problematice smluv na dodávku vody a odvádění odpadních vod v souvislosti s blížícím se termínem pro aktualizaci (1. 1. 2024) stanoveným novelou zákona o vodovodech a kanalizacích odpovídá na některé opakující se dotazy ke sporným situacím.

Přehled obsahu čísla 11/2023 je k dispozici zde.

Scroll to Top