Oceněny tři osobnosti vodohospodářského oboru

blank

Během letošního 21. ročníku odborné konference Provoz vodovodů a kanalizací, která proběhla na začátku listopadu v Liberci, byly oceněny osobnosti oboru, které se dlouhodobě významně podílejí na popularizaci nebo rozvoji vodárenství.

Ocenění Čestný člen SOVAK ČR bylo uděleno Radce Huškové, která celou profesní kariéru působila v Pražských vodovodech a kanalizacích. Již 25 let je předsedkyní komise laboratoří SOVAK ČR a působí také v redakční radě časopisu Sovak, ve kterém publikovala řadu odborných příspěvků. Ocenění jí bylo uděleno za vysoce odbornou, dlouholetou a obětavou práci nejen pro SOVAK ČR, ale pro celý vodohospodářský obor a také za aktivní vedení komise laboratoří, kde koordinuje zavádění nových poznatků do laboratorní praxe a své bohaté zkušenosti předává svým kolegům.

Severočeská vodárenská společnost a společnost Severočeské vodovody a kanalizace, které byly generálními partnery konference, u příležitosti 30. výročí svého založení udělily ocenění Osobnost skupiny Severočeská voda Ivu Sušickému za jeho zásluhy o vznik obou akciových společností (ocenění převzal za Iva Sušického zástupce skupiny Severočeská voda) a Janě Michalové za její dosavadní práci, kterou výrazně přispěla k rozvoji vodárenství na severu Čech.

blank

Největšího setkání v rámci oboru vodního hospodářství se v libereckém Wellness hotelu Babylon zúčastnilo téměř 600 odborníků. Konferenci pořádalo Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR.

Scroll to Top