Ostrava za 400 000 korun odstranila černou skládku

blank

Město investovalo 400 000 korun do odstranění černé skládky v blízkostí Ústřední čistírny odpadních vod. Auta odvezla 49 tun odpadu. Na skládce totiž bylo více než 300 kusů pneumatik, nábytku, části nárazníků vozidel, autoskel, plastů a stavebního odpadu. Město nyní prostor monitoruje kamerou.

Obyvatelé si na nepořádek v lokalitě poblíž Ústřední čistírny odpadních vod opakovaně stěžovali. Město Ostrava každoročně vynakládá nemalé finanční prostředky na odstranění černých skládek odpadů. A to jak ze svých pozemků, jako například v lokalitě řadových garáží v ulici Muglinovská nebo nyní odstranění skládek v areálu řadových garáží v ulici Sionkova, tak podle nové legislativy i z pozemků jiných vlastníků, jako je třeba odklizení nezákonně shromážděných odpadů v lokalitě bývalých řadových garáží v ulici Úprkova,“ uvedl náměstek primátora Aleš Boháč (Starostové pro Ostravu).

Město připomíná, že vlastníci pozemku jsou povinni na něm udržovat pořádek tak, aby nebyl narušen vzhled obce, což jim také ukládá i zákon o obcích. Další povinnosti vlastníkovi pozemku vyplývají také z občanského zákoníku. Pokud se vlastník dozví o nezákonně soustředěném odpadu na svém pozemku, je podle zákona o odpadech povinen oznámit tuto skutečnost bez zbytečného odkladu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu je odpad soustředěn,“ říká Petr Havránek z komunikačního oddělení Ostravy.

Scroll to Top