Brněnští vodohospodáři: chraňte vodoměr před mrazem

blank

Současné ranní teploty by měly být varováním pro všechny, kteří ještě nepřipravili vodoměry na nadcházející zimu. Pozornost je totiž potřeba věnovat nejen vypuštění vody ze zahradních rozvodů, ale i důkladné kontrole a případnému zajištění prostor, kde se nachází přívod vody do nemovitosti a hlavní vodoměr.

„Každý rok evidujeme desítky mrazem poškozených vodoměrů. Mezi nejčastější příčiny mrazem poškozených vodoměrů patří pootevřená nebo rozbitá okénka do místností, kde se vodoměr nachází. Rovněž je třeba zkontrolovat správné osazení poklopu vodoměrné šachty,“ informují Brněnské vodárny a kanalizace.

Mrazem zničený vodoměr znamená pro majitele nemovitosti minimálně zbytečné výdaje za jeho výměnu a uniklou vodu, v horším případě i za škody způsobené nekontrolovaným únikem vody. Kontrola, zda je vodoměr náležitě na zimu připraven, se určitě vyplatí.

Pomůže vnější tepelná izolace 

Vodaři SmVaK Ostrava zase upozorňují, že pokud je vodoměr umístěný uvnitř domu, chaty, chalupy nebo jiné nemovitosti, je nezbytné zabránit vystavení vnitřní instalace a vodoměru účinkům mrazu například vnější tepelnou izolací. Dále je nutné prověřit, jestli nemůže mrazivý vzduch pronikat k vodoměru například sklepním oknem, což bývá často opomíjené citlivé místo pro tento typ havárií. Teplota v daném prostoru se musí navíc stabilně pohybovat nad bodem mrazu a potrubí vnitřních rozvodů je také nutné obalit izolačním materiálem.

Chaty a chalupy, které nejsou v průběhu zimy obývané, jsou velmi často místem, kde dochází k havarijním situacím. Vodoměr zamrzne, dojde k jeho poničení, ale důsledky v podobě vytopeného prostoru se projeví až poté, kdy mráz povolí. Lidé potom přijíždějí po zimě do svých objektů, kde je čeká nemilé a nákladné překvapení.

Pozor na horkovzdušnou pistoli nebo oheň

Vodoměr může také někdo poškodit tím, že se snaží zamrzlou vnitřní instalaci včetně vodoměru rozmrazovat vysokou teplotou – například horkovzdušnou pistolí nebo otevřeným ohněm. Poškození poté vyžadují vodárny zaplatit od zákazníka, který za zabezpečení zodpovídá. Částka se odvíjí od aktuální prodejní ceny daného typu vodoměru a času potřebného pro jeho montáž. V případě SmVaK Ostrava může jít zhruba o 2 000 korun.

 

 

Scroll to Top