Tyrkysová voda Polských Malediv

blank

Park Gródek leží několik kilometrů severně od města Jaworzno, které je nejvýchodnějším městem Hornoslezského vojvodství, kousek od Katowic. Srdce unikátní přírodní lokality tvoří dvě vodní plochy s názvy Wydra a Orka. Ty vznikly v důsledku těžby v lomu pro cementárny Szczakowa, které fungovaly sto let od roku 1880 až do roku 1990. Když vystoupáme po naučné stezce nad vodní plochy, do očí nás udeří jejich nádherně smaragdová barva, která vynikne především při slunečném počasí. Dojem umocňuje také paleta podzimních barev na listech stromů v okolí vodních ploch, když se do nich odrážejí.

Lokalita má rozlohu zhruba 58,5 hektaru. Z parkoviště vyrazíme po červené turistické značce od parkoviště v obci Pieczyska, půjdeme po naučné ekologické stezce a po zhruba půl kilometru chůze vystoupáme nad skalní stěnu, kterou odkryla v minulosti těžba. Odsud se nám otevře krásný výhled na smaragdovou barvu jezera Orka. Výhled je daleký a směřuje nad Jaworzno. Na břehu vodní plochy je vybudované zázemí s potřebným vybavením pro potápěče. Také díky hloubce přesahující osmnáct metrů je lokalita oblíbeným místem milovníků potápění, ostatně funguje zde specializovaný soukromý resort s tímto zaměřením.

Vedlejší a menší nádrž Wydra je v porovnání s Orkou místem, kde můžeme v klidu pozorovat přírodní procesy. Nad hladinou byl vybudovaný klikatý chodníček s odpočinkovými místy, z něhož můžeme pozorovat život ve vodě přímo pod nohama. Zážitek je to velmi zajímavý. Ostatně právě provedení tohoto chodníčku spolu s tyrkysovou barvou vodních ploch dalo místu obecně sdílené jméno Polské Maledivy.

Okolí vodní ploch tvoří přesto, že se jedná o území, kde historicky probíhala těžba a prošlo rekultivací, zajímavé přírodní biotopy typické pro postindustriální krajiny tohoto typu. Najdeme zde teplomilné trávníky, louky, skalní biotopy, mokřady, lesy a dubohabřiny. Lokalita je zajímavá z logických důvodů také topograficky, protože četné vyhlídky jsou z krajinotvorného hlediska mimořádně atraktivní. Když budeme pokračovat po značené trase po skalním útesu, budeme mít krásné výhledy na vodní plochy pod sebou, ale také dále do krajiny na samém východě Slezského vojvodství.

V obou vodních plochách je nicméně zakázané koupání, k němuž je možné využít nedalekou vodní plochu Sosina s areálem s odpovídajícím zázemím a vybavením. Od Gródku je to necelé dva kilometry.

Okruh kolem obou vodních ploch i s tím, že mezi nimi sestoupíme z útesu po dřevěném chodníčku do arboreta a projdeme se nad vodní hladinou Wydry, měří necelé čtyři kilometry. Je nenáročný a výjimkou sestupu od odpočinkového místa do arboreta je možné ho absolvovat například s kočárkem.

Trasa výletu jde zde.

blank blank

blank blank

blank blank

blank blank

blank blank

blank blank

Foto: Marek Síbrt

Scroll to Top