Ministr zemědělství navštívil Povodí Moravy

blank

Marek Výborný navštívil v Brně vodohospodáře ze státního podniku Povodí Moravy. Generální ředitel Václav Gargulák ministrovi představil širokou agendu správce povodí, seznámil jej s připraveností klíčových akcí a upozornil na hlavní vodohospodářské výzvy a rizika. Na území ve správě Povodí Moravy probíhá příprava řady projektů, které budou chránit města a obce před povodněmi.

blank

„Povodí Moravy má rozpracovanou řadu důležitých investičních akcí, od důležitých vodohospodářských staveb, které nám v budoucnu zajistí pitnou vodu pro obyvatele, přes protipovodňová opatření až po revitalizace toků, které jsou důležité hlavně pro biodiverzitu a lepší zadržení vody v krajině. Jsem rád, že se vedení podniku zaměřuje také na další oblasti, například energetiku. Jen v letošním roce zprovozní další fotovoltaické panely na střechách vlastních budov o celkovém výkonu 100 kilowatt. Povodí Moravy také spravuje 15 malých vodních elektráren, které postupně modernizuje a zvyšuje jejich efektivnost. To vše jsou projekty, které dávají smysl a mají moji podporu,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný.

Významné protipovodňové stavby

Podnik letos například zahájí výstavbu protipovodňových opatření například v Olomouci, u Přerova či v obci Břest. Klíčovým projektem v ochraně Pobečví před povodněmi je vodní dílo Skalička, kde probíhá předprojektová příprava a hydrogeologický průzkum,. Ten stanoví přesnou podobu a umístění boční suché nádrže. Vodohospodáři také pracují na projektech, které mají zmírňovat důsledky sucha.

Ke klíčově stavbě patří vodárenská nádrž Vlachovice, která bude dodávat vodu pro Zlínský kraj. Devět milionů kubíků vody pro suchem postihovanou jižní Moravu přinese obnovení zásobního prostoru střední a dolní novomlýnské nádrže. Povodí Moravy čelí mnoha výzvám. Jako jeden z největších problémů podnik vnímá rostoucí koncentrace škodlivých látek v tocích, neefektivní čistírny odpadních vod a benevolentní legislativu v oblasti vypuštění těchto látek do řek a potoků. Problematiku chce řešit ministerstvo zemědělství.

„Největšími výzvami vodního hospodářství posledních desetiletí byla ochrana obyvatel před povodněmi a zajištění dodávek vody v období sucha. Oba extrémy řešíme a činíme opatření, abychom jejich dopady co nejvíce zmírnili. Novou výzvu, kterou je třeba naléhavě řešit, představuje znečištění toků, a úzce souvisí s úrovní čistíren odpadních vod. Jsem rád, že jsme měli příležitost pana ministra seznámit nejen s naší činností, ale také s problémy a riziky, s nimiž se každý den potýkáme,“ poděkoval na závěr jednání ministrovi za návštěvu Gargulák.

Scroll to Top