Historie zásobování Nového Jičína pitnou vodou

blank

Nový Jičín je v současnosti možné zásobovat pitnou vodou ze dvou zdrojů – z údolní nádrže Šance a kaskády přehrad Slezská Harta a Kružberk. Nebylo tak tomu ale vždycky. První vodovod byl ve městě vybudován již v roce 1892 a voda do města směřovala z lesních pramenů u řeky Odry prostřednictvím čerpací stanice z osm kilometrů vzdálených Bernartic nad Odrou. Stavební práce byly zahájeny 5. dubna 1892, první voda do vodojemu přitekla 6. října téhož roku. Při uvedení vodovodu do provozu na něj bylo napojeno 555 domů z celkových 928. Do konce roku to bylo již 623 domů (z toho 20 veřejných budov a 31 továren). Čtyři vodovodní přípojky směřovaly do Šenova.

První pokus o stavbu vodovodu v Novém Jičíně skončil v roce 1884 neúspěšně. S rozvojem průmyslu sílil tlak na vybudování veřejného vodovodu, který zajistí dostatek vody pro výrobní závody. Problémy se zásobováním nezávadnou vodou měly také negativní dopad na zdravotní stav obyvatel ve městě a zvýšenou úmrtnost. V září roku 1886 vznikla komise pro řešení otázky zásobování města pitnou vodou. Jako nejvhodnější zdroj pro jímání vody byly komisí určeny Bernartice nad Odrou. Komise doporučila v září 1887 zástupcům města, aby zadala realizaci projektu na výstavbu vodovodu a rozpočet výstavby. Teplická firma Rumpel a Niklas projekt odevzdala v listopadu 1891 a na jeho základě se přistoupilo k práci. Vodojem Skalky byl vybudován jako vodojem za spotřebištěm.

Zásobování tak mohlo probíhat ze dvou míst, jak z čerpací stanice, tak z vodojemu. Vodojem je dvoukomorový s možností samostatného provozování jednotlivých komor. Rozvodná síť v Novém Jičíně byla vybudována jako okruhová, u začínající zástavby bylo vybudováno několik větvených řadů. Dbalo se na to, aby zvolené dimenze umožňovaly další rozvoj města. Síť byla rozdělena tak, aby v případě poruchy bylo možné odstavit co nejkratší úsek. Hydranty od sebe nebyly vzdáleny více než 100 metrů.

Veřejný vodovod v Novém Jičíně, který byl zkolaudován 8. listopadu 1892, byl největší městskou stavbou daného období. Vodojem Skalky s kapacitou 1 000 metrů krychlových vody nad městem ve Svojsíkově aleji je nadále funkční a zásobuje především horní část města, ale také jeho historické centrum včetně náměstí. K historickému vodojemu v areálu přibyly postupně ještě dva vodojemy, jeden s celkovou kapacitou 3 000 kubíků, jeden s objemem 1 000 kubíků.

„Stavba je původní, trubní a armaturní vystrojení vodojemu bylo vyměněno. Změnil se také zdroj vody. Původní zdroje a čerpací stanice v Bernarticích jsou v současnosti odstaveny. Projekt počítal s výrobou 1 600 kubíků vody denně, což znamená 18,5 litru vody za sekundu. Potrubí z Bernartic do Nového Jičína bylo vedeno především v cestách, aby byla usnadněna jeho kontrola a případná výměna. Délka potrubí až k vodojemu činila 8 127 metrů,“ říká vedoucí provozu vodovodních sítí v Novém Jičíně SmVaK Ostrava Miroslav Křivák.

Zdroj: SmVaK Ostrava

Scroll to Top