Litovel postaví za 90 milionů sušárnu kalů

blank

V úterý 5. září proběhlo předání staveniště budoucí sušárny kalů. Litovel bude akci v areálu čistírny odpadních vod realizovat díky získaným dotačním prostředkům. Město ujistilo, že bude výstavbě technologicky náročného zařízení věnovat maximální pozornost, postup výstavby bude pečlivě sledován a každý týden budou probíhat kontrolní dny. Hotovo má být v létě 2024.

Litovelská čistírna vyprodukuje každý rok okolo 3 000 tun kalů. Výsledný objem by měl klesnout zhruba na osm set tun. Nižší množství kalů usnadní jeho další zpracování. Zároveň proces sušení materiál takzvaně zhygienizuje, o několik řádů sníží množství patogenních látek. Podobnou sušárnu, jakou Litovel vybuduje, si byli už dříve zástupci města a VHS Čerlinka, která čistírnu spravuje, prohlédnout v německém Ortenburgu.

Scroll to Top