Vodohospodářství ve světě: 250 kilometrů kanalizace na Kypru

blank

V části ostrova je stále značně zanedbaná vodovodní a kanalizační síť, někde úplně chybí. S úbytkem deštivých dnů se na ostrově zvyšuje poptávka po čistírnách pitné i užitkové vody, jak už pro samostatné domácnosti, tak pro hotely, ale také pro velké podniky a zemědělství.

Například Nikósie už iniciovala projekt s názvem Green City. Součástí je také komplexní řešení odpadového hospodářství, odpadních vod a recyklace. Hlavní fáze projektu má být dokončena do tří let. Na začátku roku byl také ve městě zahájen projekt zaměřený na úsporu a recyklaci tří milionů kubíků vody pro zavlažování veřejných zelených ploch. Řecká část metropolitní oblasti Nikósie, jižní, západní a východní část s předměstími, má něco přes 200 000 obyvatel, turecký sever města (Severní Nikósie) něco přes 84 000 obyvatel.

V oblasti Kourion na jihu Kypru zase bude vybudován kanalizační systém o délce 250 kilometrů za 120 milionů EUR. Příležitosti k zapojení českých firem do výstavby jsou projekty cílené na bikomunální spolupráci řeckých a tureckých Kypřanů v oblasti severního Kypru. Na těchto akcích se finančně podílí Evropská unie a Rozvojový program Spojených národů.

Článek je součástí projektu MZV Mapa globálních oborových příležitostí.

Scroll to Top