Vodohospodářství ve světě: 26 miliard korun do vodárenství v Chorvatsku

blank

Chorvatsko se v minulosti potýkalo s velkými problémy, které souvisely se schvalováním projektů ve vodohospodářském sektoru a následnou realizací. Situace v oblasti je dnes výrazně lepší, protože mezitím byla připravena řada rozvojových projektů týkající se veřejného zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod, protipovodňové ochrany a závlah. Vláda má k dispozici 26 miliard korun na modernizaci vodohospodářské infrastruktury.

Podle státní vodohospodářské agentury Hrvatske Vode je připravena řada projektů s realizací do roku 2025. Mezi největší patří výstavba ústřední čistírny odpadních vod pro oblast Split–Solin za 1,3 miliardy, výstavba vodovodní a kanalizační sítě v oblasti Kaštela–Trogir za 1,2 miliardy, modernizace vodovodu a kanalizace v oblasti Split–Solin za 850 milionů nebo výstavba nové čistírny odpadních vod v Dubrovníku za 773 milionů.

Podle posledních údajů je v Chorvatsku k veřejné kanalizaci připojeno zhruba 57 % obyvatelstva. Na národní úrovni země vzniká přibližně 50 % ztrát vody, což podle agentury činí 230 milionů kubíků vody ročně. To přináší naléhavé provedení některých činností ve smyslu finanční, technické, investiční a provozní pomoci poskytovatelům vodohospodářských služeb, kteří tyto vodovody spravují, uvedla dříve agentura.

Scroll to Top