Vodohospodářství ve světě: progresivní Izrael

blank

V roce 2040 má Izrael mít 13 milionů obyvatel. Země proto musí reagovat v oblasti zabezpečení dodávek pitné vody. V této souvislosti musí využívat nové technologie, které navíc povedou ke snížení spotřeby. Zásadní bude recyklace odpadů a komplexní zlepšení odpadového hospodářství.

Pro české firmy se v Izraeli naskýtá možnost dodávek přístrojů k čištění vody a komplexní technologie pro recyklaci komunálního a průmyslového odpadu. Izrael dříve bojoval s nedostatkem pitné vody, především kvůli geografickému umístění a nedostačujícímu počtu zdrojů kvalitní pitné vody.

Do roku 2040 má země mít o čtyři miliony obyvatel více. Vláda už riziku nedostupnosti pitné vody předešla například budováním odsolovacích stanic. Momentálně jich je v zemi pět o celkové zpracovatelské kapacitě 750 milionů kubíků slané vody za rok. Ve fázi výstavby jsou dnes další dvě.

Izrael také investuje do čistíren odpadních vod, které mají významný vliv pro rozvoj izraelského zemědělského sektoru. Pro účely zavlažování v zemědělství v současnosti Izrael opětovně používá téměř 90 % odpadních vod.

Zdroj: MZV ČR

 

Scroll to Top