Nový newsletter vodarenstvi.cz je tady

blank

Prázdniny se překlopily do své druhé poloviny, kdy ta první byla až na výjimky v naší zemi velmi suchá a chudá na srážky. Sucho postihlo zemědělce, zahrádkáře, výletníky, ale také představitele vodohospodářských organizací na území prakticky celé republiky. V tocích některých povodí teklo výrazně méně vody, než je pro tyto oblasti dlouhodobý průměr.

Vodárenské společnosti a municipality v některých oblastech musely vyhlásit omezení pro užívání pitné vody z veřejných vodovodů pro zálivku, mytí aut nebo napouštění bazénu. Obecně lze konstatovat, že v naší zemi, kde je pitná voda vyráběna z podzemních zdrojů a zdrojů povrchových ve zhruba vyrovnaném poměru, se tento problém týká oblastí závislých na lokálních zdrojích vody. To je důležitým argumentem pro snahy o propojování vodárenských soustav a výraznější využití údolních nádrží pro vodárenské účely tam, kde mají dostatečnou, nebo dokonce volnou kapacitu. Je třeba k dané problematice přistupovat koncepčně a s jasným cílem, kterého chceme dosáhnout.

Podpora pro tyto významné projekty je nezbytná od všech zúčastněných stran, ať již se jedná o politickou reprezentaci na celostátní nebo lokální úrovni, odborný aparát státu, expertní organizace, vodárenské společnosti nebo obyvatelstvo a občanskou společnost především v místech, kde jsou problémy pociťovány. Změny klimatu totiž nedávají moc naděje, že by se situace měla zlepšovat.

Přejeme Vám hezkou druhou polovinu prázdnin a zbývající dovolené. Ať již strávenou u vody, nebo kdekoliv jinde v naší zemi či zahraničí.

Děkujeme, že nás čtete.

Newsletter najdete zde.

Scroll to Top