Česká voda – MEMSEP dokončila významný vodohospodářský projekt

blank

Člen skupiny VEOLIA, společnost Česká voda – MEMSEP, dokončil výstavbu čistírny odpadních vod včetně dodávky úpravny demineralizované vody na zelené louce. Firma projekt realizovala pro nový výrobní závod nápojových hliníkových plechovek Ball Beverage Packaging Czech Republic v Plzni. Výstavba trvala 14 měsíců a zahrnovala návrh technologie, zpracování projektové dokumentace, montáž a uvedení do provozu.

„Bylo potřeba navrhnout takové řešení, aby tyto proudy byly čištěny odděleně. Pro oplachovou odpadní vodu byla navržena technologie dvoustupňového chemického srážení se separací suspenze na lamelových usazovácích s následnou pískovou filtrací a kompletní kalové koncovky. V případě zaolejované odpadní vody dochází k oddělení oleje při zvýšené teplotě 50 °C a sníženého pH,“ vysvětluje obchodní ředitel útvaru Memsep Michal Hanáček.

blank

Součástí realizace byla i dodávka výroby demineralizované vody, která zahrnuje dvě linky reverzní osmózy s předřazenou dechlorací na filtrech s aktivním uhlím. Společnost dále uvádí, že zde do budoucna počítá s rozšířením ČOV a úpravny vody, aby pokryla budoucí potřeby zákazníka po navýšení výrobní kapacity na 100 %.

Česká voda – MEMSEP nabízí širokou škálu technických řešení od optimalizací a intenzifikací existujících procesů, přes komplexní rekonstrukce až po projekty na zelené louce. Portfolio služeb sahá od zpracování studií technologických řešení přes zpracování procesních návrhů a projektové dokumentace až po realizace rozsáhlých projektů na klíč, a to jak v municipálním, tak i průmyslovém prostředí.

Scroll to Top