Modernizace a rozšíření varovacího systému Kroměříže

blank

Radnice připravuje inovaci Informačního, vyrozumívacího a varovacího systému města. „Systém momentálně funguje na zastaralé analogové technologii, která již kvalitativně nevyhovuje současným požadavkům. Dodavatel systému město navíc informoval, že nemá na opravy potřebné náhradní díly,“ uvedl radní Jan Pšeja. Město by na akci chtělo využít prostředky z evropských fondů.

Varovný systém patří ke klíčovým nástrojům krizového řízení. „Jeho smyslem je varovat a informovat občany v případě vzniku nenadálé situace, která ohrožuje životy, zdraví či majetek obyvatel města. Je nezbytné, aby město mělo moderní zařízení, které v krizových situacích neselže a s jehož pomocí bude město schopné občany včas informovat,“ popsal starosta Tomáš Opatrný.

Současný systém nepokrývá celé území města. „Byl vytvářený s ohledem na povodně, a tak na většině území Kroměříže varovné a vyrozumívací zařízení není. To chceme změnit tak, aby město mohlo občany varovat či informovat i při jiných neočekávaných událostech, než jsou povodně, například při požáru, úniku nebezpečné látky, znečištění ovzduší, narušení dodávek pitné vody a elektrické energie a podobně,“ doplnil Opatrný.

Nový systém by měl umožnit šíření varovného tónu po celém zastavěném území města a přenos mluveného slova v místních částech. „Celé město včetně místních částí bude osazeno bezdrátovými hlásiči. Každá místní část bude moci hlásit do své části, zatímco z centrálního pracoviště, pravděpodobně ze sídla městské policie, bude možné hlásit do města i do všech místních částí,“ dodal Pšeja.

Radní již schválili vypracování studie, která je podkladem pro žádost o dotaci. Mohla by podle města dosáhnout až poloviny nákladů. Náklady jsou odhadovány na 16 až 21 milionů korun. „Pokud město získá dotaci, s realizací tohoto projektu předběžně počítáme na rok 2025,“ doplnil Pšeja. Současný varovný systém byl pořízen v roce 2013.

Scroll to Top