VOD-KA 2023: 4000 návštěvníků během prvního dne

blank

Výstaviště v Letňanech přivítalo první den mezinárodní vodohospodářské výstavy VOD-KA přes 4 000 návštěvníků. Na místě je více než 300 vystavovatelů ze sedmi zemí. 37 z nich je na letošním ročníku výstavy poprvé. Studijní obory nebo výsledky výzkumných prací prezentuje šest vysokých škol a jedna vyšší odborná škola.

„České vodárenství během pandemie covidu mimo jakoukoliv pochybnost prokázalo svoji kvalitu a schopnosti reagovat na nejsložitější i nepředvídatelné situace. Naši vodohospodáři dodávají spolehlivě kvalitní pitnou vodu 24 hodin 7 dní v týdnu, a stejně tak odvádějí a čistí odpadní vodu tak, aby všichni odběratelé měli zajištěnu nejzákladnější lidskou potřebu,“ říká ředitel a člen představenstva Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR Vilém Žák. Taro organizace je pořadatelem akce.

Součástí třídenní výstavy je bohatý odborný doprovodný program, který se koná v přednáškovém sále ve vstupní hale nebo několik soutěží. Výstava se koná poprvé od roku 2019, kdy další plánované konání přerušila covidová pandemie. Letos probíhá 22. ročník.

Scroll to Top