Odborné dotazy – téma postupu při stanovení výše stočného

blank

Na základě dotazu řádného člena SOVAK ČR připravila Právní komise SOVAK ČR odpověď ve věci postupu při stanovení výše stočného.

Znění dotazů bylo následující:

  1. Ustanovení § 19 odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích říká, že pokud není množství vypouštěných odpadních vod měřeno, předpokládá se, že odběratel, který odebírá vodu z vodovodu, vypouští do kanalizace takové množství vody, které odpovídá zjištění na vodoměru nebo směrným číslům roční potřeby vody, pokud nejsou instalovány vodoměry. V případě, kdy je měřen odběr z vodovodu, ale je také možnost odběru z jiných zdrojů, použijí se ke zjištění spotřeby vody směrná čísla roční potřeby nebo se k naměřenému odběru z vodovodu připočte množství vody získané z jiných, provozovatelem vodovodu měřených zdrojů. Je možné použít pro účtování stočného směrné číslo, když jsou osazeny vodoměry nebo ne?
  2. Ale jak je to v případě, když:
  1. V obci neprovozuje vodovod přímo obec, ale kanalizaci sama obec a odpadní vody nejsou měřeny. Může v tomto případě být účtováno pomocí směrných čísel, když je vodoměr a odečty vodoměrů v gesci jiného provozovatele? Může nastat situaci, kdy daný provozovatel nemusí nebo nechce předat odečtená data z vodoměrů nebo ani je nechce předat za úplatu.
  2. V momentě, kdy má vlastník neměřenou spotřebu na studni a zároveň vodoměr na řadu, tak tam již lze jednoznačně použít směrné číslo?
Scroll to Top