Vodárna Plzeň: Most Ivana Magora Jirouse otevřen

blank

V noci na čtvrtek 16. března se znovu otevřel pro dopravu Most Ivana Magora Jirouse v Plzni, který byl uzavřen od 1. do 15. března 2023 v souvislosti s obnovou vodovodu a kanalizace. Informovala o tom Vodárna Plzeň.

S omezením ale musí dál řidiči počítat v Hálkově ulici, pro parkování osobních aut tu jsou vyblokovaná místa podél železniční trati v úseku mezi Koperníkovou a Korandovou ulicí. Společnost dále uvedla, že obnova vodovodního řadu se týká více než 145 metrů v otevřeném výkopu, obnova kanalizačních stok se provádí v celkové délce více než 153 metrů. Stavba potrvá do konce srpna 2023.

V roce 2023 Vodárna Plzeň bude investovat do obnovy infrastruktury 379 milionů. Dalších 101 milionů korun půjde do havarijních a jiných oprav a další stovky miliony korun vkládá do investic, například do rozšíření vodohospodářských sítí.

Co se týká šetření a úspor, v případě Vodárny Plzeň je výhodou vlastní výroba elektrické energie z bioplynu produkovaného během čištění odpadních vod na ČOV Plzeň. Při čištění odpadní vody vznikají dva druhy kalů, jejichž rozkladem vzniká bioplyn.

Ten obsahuje asi 63 % metanu, který je nositelem energie. Objem takto vyrobené elektrické energie činí téměř 30 % veškeré spotřeby. ČOV Plzeň je díky efektivně řízenému procesu jako jedna z mála v Evropě energeticky soběstačná z 95-100 % a tepelně ze 100 %.

Scroll to Top