Modernizace vodovodu v Litvínově

blank

V Litvínově, v ulicích Janáčkova a Martinů, provádí Severočeská vodárenská společnost (SVS) opravu vodovodu. Akce je koordinována s městem. Rekonstrukce probíhá v celkové délce 739,92 metru. 

Investorem je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 21. února a práce začaly 1. března. Hotovo má být do 21. března 2024. Společnost letos na Mostecku naplánovala devět staveb za více než 60 milionů korun.

180 investičních akcí

„V letošním roce SVS plánuje téměř 180 investičních akcí. Celkové náklady jsou sice vyšší než v minulých letech, ale s růstem všech vstupů – stavebních prací, materiálu, pohonných hmot či elektřiny – se investice prodražují. Pozitivní je, že se daří držet tempo obnovy majetku a zahajovat také velké strategické investice, kde je partnerem stát. Taková je třeba rekonstrukce úpravny v Machníně. Ta je součástí projektu Turów, který řeší zásobování vodou pro oblasti ohrožené těžbou v polském hnědouhelném dole,“ říká mluvčí Mario Böhme.

Alternativní zdroje energie

Na některých objektech už společnost delší dobu realizuje projekty využití alternativních zdrojů energie, jako je například energie solární, uvedl v prosinci pro vodarenstvi.cz mluvčí společnosti. Na úpravnách vody využívá také výrobu elektřiny z malých vodních elektráren. Promýšlí další možnosti, které by vedly k optimalizaci nákladů na energie, jejíž spotřeba ve vodárenství je značná.

 

 

Scroll to Top