VaK Břeclav: Problémy s dusičnany na Pohořelicku zřejmě u konce

blank

Vodovody a kanalizace Břeclav neustále sledují a vyhodnocují situaci na vodním zdroji Nová Ves u Pohořelic, kde se od poloviny roku 2021 začaly zvyšovat hodnoty dusičnanů v odebírané podzemní vodě. Na facebookovém účtu proto publikovala komentář k aktuální situaci, který zveřejňujeme v plném znění.

Od září 2022 jsou již hodnoty dusičnanů v odebírané podzemní vodě dlouhodobě opět v pořádku, proto společnost přestane od března proplácet balenou vodu pro malé děti, těhotné a kojící ženy z Pasohlávek, Ivaně, Vlasatic Nové Vsi a Velkého Dvora. V srpnu 2021 vydala Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje rozhodnutí, kterým stanovila mírnější hygienický limit pro pitnou vodu z vodního zdroje Nová Ves pro ukazatele dusičnany a amonné ionty. Opatření se původně týkalo 8 obcí, kam VaK Břeclav vodu z vodního zdroje Nová Ves dodával.

Díky možnosti směšování vody z vodního zdroje Nová Ves a vody z úpravny v Zaječí se podařilo již na konci roku 2021 snížit hodnoty dusičnanů a amonných iontů na schválené hodnoty, čímž mohly být z mírnějšího limitu vyřazeny obce Pouzdřany, Přibice, Vranovice a Strachotín. Pro stálou kontrolu kvality dodávané vody do vodovodní sítě v této oblasti byla na vodojemu Pouzdřany a následně i na vodojemu Pasohlávky osazena sonda, která obsah dusičnanů v dodávané pitné vodě nepřetržitě monitoruje. Díky ustálení obsahu dusičnanů v dodávané pitné vodě v obcích Pasohlávky, Ivaň, Vlasatice, Nová Ves a Velký Dvůr hluboko pod limitem vyhlášky 50 mg/l projednala společnost VaK Břeclav s Krajskou hygienickou stanicí Jihomoravského kraje další postup.

„Častější odběry a laboratorní rozbory vody zůstávají zachovány. Protože se ale hodnota dusičnanů nyní dlouhodobě pohybuje pod 30 mg/l, dohodli jsme se, že od 1. března 2023 ukončíme proplácení balené vody pro vybrané skupiny obyvatel – malé děti, těhotné a kojící ženy – protože mohou bez omezení používat vodu z rozvodné vodovodní sítě,“ oznámil novinku ředitel Vodovodů a kanalizací Břeclav Milan Vojta.

Společnost děkuje obyvatelům dotčených obcí i starostům za pochopení situace a spolupráci. Problémy s vyšším obsahem dusičnanů v odebírané podzemní vodě vznikly působením třetích stran anebo přírodními vlivy, odborné posudky jejich jasný původ ale bohužel určit nedokázaly. Celkové náklady proplacené za balenou vodu činily od roku 2021 přibližně dva miliony korun.

V souvislosti s problematikou vodního zdroje Nová Ves učinila společnost VaK Břeclav celou řadu opatření, některá velmi nákladná, včetně rekonstrukcí části vodovodních řadů pro umožnění míchání vody z vodního zdroje Nová Ves s vodou z jiných zdrojů. Společnost také pracuje na vzniku nového vodního zdroje s úpravnou vody v Ivani, která má v budoucnu pomoci řešit kvalitativní i kvantitativní problémy se zásobováním pitnou vodou v této oblasti.

Scroll to Top