SmVaK Ostrava: V monitoringu úniků 4 600 kilometrů sítě

blank

Kombinací investic, včasného odstraňování zjištěných úniků a využití online aplikace Monitoring úniků dosáhly ztráty v oblastech zásobovaných SmVaK Ostrava v roce 2021 pouze 10,57 %, uvedly vodárny v tiskové zprávě. 

V roce 2022 se podařilo ztráty v rozvodných řadech dále snížit na historicky nejnižší hodnotu 8,87 %. Z okresů, kde společnost působí, bylo dosaženo nejlepšího výsledku na Opavsku, kde ztráty v roce 2022 činily pouze 3,67 %.

Efektivní specializovaný software

Vodařům slouží monitor úniků. který je specializovaný software pro sběr dat a vyhodnocování úniků pitné vody ve vodovodní síti, který je vypočítáván na základě průtoku nočního minima. Vyhodnocení probíhá na základě sledování nočních nátoků do stanovených distriktů. Naměřená data jsou do softwaru přenášena z jednotlivých distriktních měření. Na základě ekonomického hodnocení lze rozhodnout o prioritách odstraňování úniků podle závažnosti zaznamenaných dat.

Pilotní projekt v roce 2018 

Monitoring úniků tedy představuje komplexní program pro sledování, vyhodnocování a řízení úniků vody na vodovodní síti. Pilotní projekt odstartoval v roce 2018. Následně došlo v roce 2019 k jeho rozšíření na všechny další provozy vodovodů SmVaK Ostrava. Díky internetovému rozhraní mohou do aplikace nahlížet po zadání přihlašovacích údajů všichni vybraní zaměstnanci vodárenské společnosti. Ve vizuální formě grafů a tabulek lze sledovat časové řady naměřených průtoků a případných úniků.

Využívání technologie Codea

Díky tomu je možné zavádět jednotlivé lokality/distrikty, senzory, nastavovat vstupní parametry, nastavovat limity nebo vyhodnocovat ekonomickou stránku opravárenských činností z hlediska nákladů na odstranění úniků, potenciálních úspor nebo objemu nefakturované vody. V řadě případů nebyla při implementaci systému na distriktních místech vodovodního systému k dispozici telemetrie pro přenos dat. Bylo proto nezbytné přenos dat doplnit. Jako nejefektivnější řešení bylo zvoleno zavádění přenosů z měření pomocí dálkových odečtů technologie Codea.

130 tisíc dat za den

„Jen pro představu, v současné době je v monitoringu úniků 4 600 kilometrů vodovodní sítě rozdělené do více než 800 distriktů s téměř 1 300 senzory, které celkově poskytují 130 tisíc dat za jeden den,“ vysvětluje parametry systému ředitel kanalizací Milan Koníř. Cílem pro další období je dále rozvíjet funkcionality a každodenní využívání aplikace tak, aby snižováním ztrát ve vodovodní síti byly pozitivně ovlivňovány technické, ekonomické i ekologické aspekty činnosti SmVaK Ostrava jako společnosti, která klade důraz na udržitelnost a společenskou odpovědnost svých aktivit.

Scroll to Top