Vodakva pokračuje ve školních exkurzích

blank

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary v souvislosti se Světovým dnem vody nechystají speciální aktivity, ale v tomto období obvykle registrují zvýšený zájem školských zařízení o exkurze do areálů úpraven pitné vody či čistíren odpadních vod. Školy mohou také využít edukativní videa společnosti.

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary rovněž plánují pro zajištění spolehlivé dodávky pitné vody další zabezpečování a rozšiřování vodárenských systémů. Karlovarský vodovod by chtěli vodaři doplnit záložním řadem, kterým se zdvojí hlavní přívod pitné vody do celého oblastního vodovodu.

Edukativní videa zde.

Scroll to Top