Publikace SOVAK ČR Příručka provozovatele stokové sítě

blank

Publikace jsou nezbytnou pomůckou a návodem pro každého, kdo se zabývá problematikou v oboru vodovodů a kanalizací. Subjekty působící ve vodárenství si jistě vyberou z témat, která jsou v nich obsažena. V současné době SOVAK ČR nabízí 9 publikací a 1 DVD.

SOVAK ČR připravil 3. aktualizované vydání Příručku provozovatele stokové sítě, která vznikla pod dohledem kolektivu odborníků z komise provoz kanalizací při SOVAK ČR.

Příručka provozovatele stokové sítě

Tématy, kterými se příručka zabývá, jsou koncepce pro návrhy stokových sítí, soustavy a systémy stokových sítí, navrhování sítí, hydraulika stok, čerpání, materiály a konstrukce stok, objekty na síti, stavba a zakládání, opravy, dokumentace a evidence, provozní činnosti, kontrola, revize, průzkum a měření na síti, investiční výstavba, právní předpisy, účetnictví a ceny, BOZP a PO. Text je doplněn o výkresy, schémata, grafy, provozní řád stokové sítě a další.

Přehled všech publikací naleznete zde a objednat si je můžete přes hromadnou objednávku.

Zdroj: sovak.cz

Scroll to Top