65 let od napuštění Lipna

blank

„Jihočeské moře“ slaví 65 let od napuštění. Nádrž Lipno se nachází na jihozápadě jižních Čech na vnitřním svahu dolní části Šumavy souběžně se státní hranicí s Rakouskem v nadmořské výšce 726 metrů nad mořem. Téměř celá vodní plocha se rozprostírá v CHKO a NP Šumava. Redakce vodarenstvi.cz publikuje v plném znění odborný článek, který k přehradě dříve vydalo Povodí Vltavy.

Již v roce 1892 navrhoval ing. Daniel systém přehrad u Frymburku a Želnavy se snahou omezit škodlivé účinky velkých povodní. Po řadě dalších návrhů, které vesměs narážely na problémy s vlastníky půdy nastal obrat v roce 1945 změnou majetkoprávních vztahů v celé oblasti. O stavbě nádrže u Lipna rozhodl vodohospodářský odbor tehdejšího Ministerstva techniky v roce 1946.

Přes různé varianty využití daného spádu se, vzhledem k rostoucí preferenci energetiky, rozhodl vybudovat takzvaný švédský typ elektrárny. Byla navržena podzemní špičková vodní elektrárna s přívodem vody svislými šachtami přímo u přehrady a s vodorovným odpadním tunelem do údolí Vltavy u Vyššího Brodu. Přípravné práce začaly v letech 1946 – 1947. Dílčí technické projekty se upřesňovaly po konzultacích se špičkovými geology, energetiky, vodohospodáři a ekonomy. Úvodní projekt byl schválen v roce 1952 a hlavní stavební práce probíhaly v letech 1952 až 1959.

Hráz vodního díla je z jedné třetiny betonová gravitační, zbylé dvě třetiny tvoří sypaná zemní hráz s návodním těsněním. Celková délka je 296 metrů a výška nad terénem 25 metrů. V betonové části jsou umístěny dvě základové výpusti a nad nimi dvě hrazená přelivná pole. Od roku 1999 je zde též umístěna malá vodní elektrárna využívající sanační průtok 1,5 m3 /s do původního koryta Vltavy, takzvaných Čertových proudů mezi Lipnem a Vyšším Brodem.

Přes korunu hráze vede frekventovaná komunikace. Kaverna hydrocentrály je vylámána zhruba 200 m pod povrchem terénu ve skalním žulovém masivu. Její rozměry jsou srovnatelné s hlavní lodí Svatovítského chrámu na Pražském hradě. Voda je přiváděna dvěma tlačnými svislými šachtami ke dvěma Francisovým turbínám a odváděna odpadním tunelem délky 3,6 kilometru do vyrovnávací nádrže Lipno II ve Vyšším Brodě.

Vodní nádrž Lipno I tvoří největší vodní plochu v České republice, o velikosti 4 870 hektarů. Délka vzdutí je 42 kilometrů, největší šířka 5 kilometrů a délka břehů 150 kilometrů. Objem nádrže je více než 309 000 milionů kubíků. Maximální hloubka je u hráze 25 kilometrů, průměrná hloubka je 6,5 metru. Pro spojení obou břehů byl vybudován jeden nový most a tři přívozy.

Scroll to Top