Klíčový předpis prochází revizí

blank

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh revize směrnice o čištění městských odpadních vod. Směrnice se reviduje kvůli nedávno zjištěným nedostatkům, ale také kvůli tomu, že vyvstaly nové potřeby, které je potřeba řešit. Uvedl to portál Komunální ekologie. EU přijala před více než 30 lety směrnici o čištění městských odpadních vod. Členské státy jsou povinny zajistit, aby odpadní vody ze všech aglomerací, které mají více než 2 000 obyvatel, byly odváděny a čištěny v souladu s evropskými normami. Dále také pravidelně podávají zprávu o provádění směrnice, kterou jednou za dva roky Evropská komise zveřejňuje.

Více v textu na prumyslovaekologie.cz zde.

Scroll to Top