Povodí Moravy: 300 milionů na opravy a 650 milionů na investice

blank

Rok 2022 byl pro Povodí Moravy úspěšný. Podnik byl mimořádně aktivní ve všech oblastech. Na opravy vynaložil 491 milionů a na investice 913 milionů. Významnou část financování zajistil prostřednictvím dotačních zdrojů. O nejvýznamnějších uplynulých, ale také pokračujících, projektech, hovořila redakce s generálním ředitelem Václavem Gargulákem.

„Dokončili jsme II. B etapu protipovodňových opatření města Olomouce, která představuje největší realizaci protipovodňových opatření. Ta byla doposud provedena jakožto jednotná stavba. Tato akce byla z technického i organizačního hlediska extrémně náročná, neboť byla realizována v historickém centru Olomouce a její součástí byla mimo jiné výstavba dvou nových kapacitních mostů přes řeku Moravu a rozsáhlé přeložky inženýrských sítí. Během realizace jsme museli řešit dopady pandemie koronaviru, následný nedostatek některých stavebních materiálů i povodně. Přesto byly hlavní milníky stavby dokončeny včas a ke zpoždění došlo pouze na dílčích stavebních objektech,“ přibližuje práce v Olomouci Gargulák.

Rozsáhlá revitalizace na několika kilometrech Bečvy

Podniku se dále podařila rozsáhlá revitalizace na několika kilometrech Bečvy u Skaličky a Černotína, na které navazuje aktuálně dokončovaná revitalizace řeky u Ústí. Byla také dokončena protipovodňová opatření v Hranicích, Břeclavi a rekonstrukce vodního díla Plumlov, která napomůže zvýšení jeho bezpečnosti za povodní. V závěru roku 2022 byl podle Garguláka také úspěšně dokončen projekt rekonstrukce přivaděčů do nádrže Hubenov, která je klíčová pro zásobování Jihlavska pitnou vodou.

blank

Protipovodňová opatření v Olomouci

950 milionů na opravy a investice

Povodí Moravy bude letos pokračovat v modernizaci nádrže Letovice, součástí akce je odtěžení sedimentů z konce vzdutí. Před dokončením je další etapa protipovodňových opatření v Přerově. Úspěšně rovněž pokračují opravy opevnění na jižní části Baťova kanálu. Podnik letos vynaloží 300 milionů na opravy a téměř 650 milionů na investice. Významnou část financování zajistí z dotačních zdrojů. Povodí Moravy má podle Garguláka připraveno několik revitalizačních a přírodě blízkých akcí, u kterých čeká na vypsání vhodné dotační výzvy v Operačním programu Životní prostředí.

Pokračují významné projekty Vlachovice nebo Skalička

„V roce 2023 bude pokračovat příprava strategických projektů, tedy vodárenské nádrže Vlachovice ve Zlínském kraji a vodního díla Skalička, které je klíčovým prvkem protipovodňové ochrany Pobečví. Pokračuje projekt obnovy zásobního prostoru na střední a dolní nádrži Nových Mlýnů, kde jsme v loňském roce úspěšně realizovali ostrovy, pastviště, vlnolamy a další opatření tak, abychom zlepšili podmínky pro hnízdění ptákům a životní podmínky na vodu vázané fauně,“ přibližuje plány pro další měsíce Gargulák.

blank

Vizualizace vodárenské nádrže Vlachovice

Vybrané budovy osadí solárními panely

Povodí Moravy rovněž provedlo u svých objektů celou řadu úsporných opatření, jako jsou například osazení termoregulačních ventilů, regulace topného režimu nebo výměna svítidel za úspornější. „V nejbližší době plánujeme osadit vybrané budovy solárními panely. Významné úspory jsme dosáhli také u pohonných hmot, kde se nám podařilo vysoutěžit dodavatele za výhodných podmínek,“ uzavírá pro vodarenstvi.cz generální ředitel.

Scroll to Top