Startup nextdrop digitalizuje vodu v ZOO Plzeň

blank

Zoologická a botanická zahrada města Plzně dělá další krok směrem k udržitelnosti díky partnerství s plzeňským startupem nextdrop. Po úspěšném testování systému  pro správu dešťové vody je nyní v plánu jeho širší nasazení v rámci zoo Plzeň.

Cílem spolupráce je efektivní a udržitelná správa vody. Uvedla to Západočeská univerzita v Plzni, jejímiž výzkumníky byl startup založen. Ti, jak sami říkají, digitalizují vodu. Společnost využívá pokročilých algoritmů k propojení senzorů a akčních prvků. Díky sběru a analýze dat automatizuje funkci vodovodních systémů, které se tak stávají úspornější, bezpečnější a udržitelnější.

V souvislosti s testováním byl nextdrop control system instalován v expozici Mediterraneum, jež představuje život přírody kolem Středozemního moře. Střecha totiž nabízí ideální možnost pro sběr dešťové vody, kterou lze využít pro závlahu. Čerpání vody do sběrné nádrže nextdrop automatizoval tak, aby byl za každé situace zajištěn její dostatek pro závlahu. Zároveň automatizace přispěla k maximálnímu využití dešťové vody sesbírané ze střechy. Během závlahy se v maximální možné míře využívá dešťová voda, která dokáže pokrýt až třetinu celkové spotřeby.

V další etapě je plánováno rozšíření nextdrop control system v areálu zoo Plzeň. Cílem spolupráce bude monitorovat přítoky vody do celého areálu a optimalizovat spotřebu s ohledem na ekonomickou efektivnost a udržitelnost.

Zdroj: Západočeská univerzita v Plzni

Scroll to Top