Stovky milionů do vodohospodářské infrastruktury na západě Čech

blank

Vodárenství.cz oslovilo největší provozovatele vodohospodářské infrastruktury a redakce portálu se zajímala, kolik finančních prostředků proinvestovali v letošním roce, v jakých projektech budou pokračovat v roce 2023, kolik na ně alokují prostředků nebo jestli realizují opatření v oblasti nakládání s energiemi.

Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech letos proinvestovalo 300 milionů, které tvoří především nájemné a dividendy hrazené společností Vodárny a kanalizace Karlovy Vary (Vodakva). Desítky milionů pak vydala Vodakva na obnovu nebo modernizaci provozovaných zařízení. V příštím roce plánuje sdružení ve spolupráci s Vodakvou investovat až 300 milionů, realizace řady projektů je však podmíněná získáním dotace. Prioritou je také hospodaření s energiemi a optimalizace jejich spotřeby, říká pro vodárenství.cz ředitel Vodáren a kanalizací Karlovy Vary Zdeněk Frček.

Jaký byl pro vás investiční rok 2022, kolik finančních prostředků podnik letos alokoval do investic a kolik do oprav?

Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech investovalo do obnovy a rozvoje vodovodů a kanalizací v jeho správě v roce 2022 zhruba 300 milionů korun, z toho více než třetinu pokrylo z vlastních zdrojů, které tvoří především nájemné a dividendy hrazené naší společností Vodárny a kanalizace Karlovy Vary (Vodakva). Přes 70 milionů Vodakva vydala na obnovující opravy, další desítky milionů na modernizaci provozovaných zařízení, pořizování nové stavební techniky, mechanizací, přístrojů, IT technologií či zlepšování provozního zázemí.

Jaké nejvýznamnější projekty během letošního roku dokončil a v jakých bude pokračovat v roce 2023?

V letošním roce se dokončil nový vodovodní a kanalizační systém v Městečku a Křivoklátě. Celkem se v obou obcích položilo necelých 16 kilometrů vodovodního a více než 13 kilometrů kanalizačního potrubí. Obce budou využívat společně zdroj vody i čistírnu odpadních vod. Výstavba nových systémů byla rozložena do několika let, dotačně ji podpořilo Ministerstvo zemědělství a Středočeský kraj. Koncem roku se dostaví také nová nízkoteplotní sušárna kalů na čistírně v Tachově. Její kapacita bude až 4000 tun vysušeného kalu ročně a bude sloužit pro celý tachovský region.

Dostavěly se chybějící části sítí v Radošově u Kyselky, Halži, Těchlovicích u Stříbra a Bublavě, opět částečně s podporou krajů či ministerstva zemědělství. Při výstavbě kanalizací v posledních letech upřednostňujeme moderní tlakové systémy, které urychlují pokládku a přináší řadu dalších výhod. Investovalo se do rozšiřování skupinových vodovodů a rekonstrukce sítí v Karlových Varech i jiných obcích. Pokračovala také rekonstrukce a modernizace úpraven pitné vody, nově jsme začali v terénu využívat mobilní úpravnu s ultrafiltrací vlastní výroby. Obec Brod nad Tichou, nový člen sdružení, dokončila obecní kanalizační systém s čistírnou.

Kolik peněz plánujete proinvestovat a jaké projekty zahájit v příštím roce?

V příštím roce plánuje sdružení ve spolupráci s Vodakvou investovat až 300 milionů, realizace řady investic však bude záviset na tom, zda se podaří získat dotace na jednotlivé akce. Pokračovat budou již zahájené projekty výstavby vodovodů v Třískolupech u Přimdy, Boječnici u Boru či Soumeři u Stráže, poslední dvě jmenované místní části se napojí na Skupinový vodovod Tachov. V rámci zabezpečování a rozšiřování vodárenských systémů plánujeme výstavbu záložního řadu, kterým se zdvojí hlavní přívod pitné vody do Oblastního vodovodu Karlovarska. Připravujeme rovněž rozvoj Skupinového vodovodu Žlutice, nově by se měl napojit Bečov a další části Toužimi (Bezděkov, Prachomety).

Máme nachystanou řadu projektů na dostavbu chybějících sítí v různých částech měst a obcí. Například v Karlových Varech by se měl dostavět vodovod a kanalizace v Tašovicích (V Chatách), sítě chceme doplnit i ve Stříbře, Tachově, Otovicích, Pšově, Starém Sedle, Přimdě nebo Horním Slavkově. Plánujeme modernizaci a intenzifikaci čistíren odpadních vod v Hroznětíně, Perninku, Toužimi a Blatnici. Připravujeme i výstavbu nových kanalizačních systémů například v Hříškově, Pustovětech a Račicích, Toužetíně, Dolním Dražově či Vykmanově u Ostrova. Pokračovat budou také investice do oprav, modernizace, automatizace a digitalizace.

Připravujete nebo začali jste realizovat úsporná opatření v oblasti nakládání s energiemi, která se promítnou v provozních nákladech? 

Řízení hospodaření s energiemi a optimalizace jejich spotřeby je pro naši společnost dlouholetou prioritou. Jsme certifikováni dle normy ISO 50001 na všechny naše činnosti i pracoviště. Pravidelně detailně monitorujeme spotřebu energií v jednotlivých objektech, vyhledáváme možné úspory a zavádíme provozní opatření na její snížení. Každý rok realizujeme řadu investic s cílem další optimalizace spotřeby energií.

Dlouhodobě využíváme obnovitelné zdroje, velké úpravny vytápíme pomocí tepelných čerpadel, na čistírně v Karlových Varech vyrábíme z bioplynu z čistírenských kalů elektřinu i teplo, provozujeme i vodní elektrárnu. Od letošního roku začínáme nově instalovat rovněž fotovoltaické zdroje. Máme vytipováno přes třicet provozovaných i vlastních objektů, na nichž bychom chtěli postupně v následujících letech realizovat fotovoltaické systémy s celkovým předpokládaným výkonem více než 1 000 kWp.

Scroll to Top