Povodí Labe dokončilo modernizaci koruny hráze přehrady Pastviny

blank

Během oprav byla hráz vodního díla zcela uzavřena, v současnosti byla uvedena do provozu nová a bezpečnější komunikace na hrázi přehrady. Díky pracím bylo vyřešeno nevyhovující a provozně potenciálně nebezpečné šířkové uspořádání.

Jak dále uvedlo Povodí Labe, původní úzké přemostění korunového přelivu bylo odstraněno a místo něho bylo vybudováno zcela nové přemostění, takže komunikace na hrázi je po celé délce stejně široká. Dále byly na obou stranách zřízeny širší chodníky, pohyb vozidel i osob na hojně navštěvované přehradní hrázi je tak nyní bezpečnější. Došlo také na nové odvodnění koruny hráze, hydroizolace, zábradlí a osvětlení.

Práce probíhaly od července 2021 do listopadu 2022. Opravy provedla společnost STRABAG Rail za 60 milionů. Akci spolufinancovalo ministerstvo zemědělství díky programu „Podpora prevence před povodněmi IV.“ Přehrada slouží k výrobě elektrické energie a chrání krajinu před povodněmi, ale stala se také vyhlášeným rekreačním místem. Přehradní jezero se rozprostírá na ploše 110 hektarů a jeho délka je přibližně sedm kilometrů.

Scroll to Top