Denik.cz: Olomoucký kraj je plný vodních krás, poznejte je v knize Putování ...

blank

Olomoucký deník přinesl shrnutí kapitoly z unikátního knižního průvodce po vodních krásách Putování za vodou, která se věnuje právě tomuto regionu. Vyrážíme tak do Jeseníků, na Zlatohorsko, Potštátsko nebo Bystřicko. Vše doplnil bohatou fotogalerií a informací, kde je možné si publikaci objednat. Celý text přinášíme v plném znění.

Olomoucký kraj rozkládající se od Bílé Vody na severu pod masivem Rychlebských hor až po obci v okolí Němčic nad Hanou na jihu je regionem krásných divokých hor v podobě Jeseníků, ale také úrodné nížiny centrální Hané nebo poněkud opuštěné a pozapomenuté krajiny významné části Oderských vrchů, jejichž část si pro sebe vyhradila armáda zřízením Vojenského újezdu Libavá.
Alespoň tak představuje region nová kniha Putování za vodou Marka Síbrta, která je knižním průvodcem představujícím zajímavá místa a lokality v naší zemi, spojené s vodou. A významná část publikace je věnována právě Olomouckému kraji.
Na zhruba 200 stranách je popsáno devadesát výletů podél vodních toků, výprav k přehradám, rybníkům nebo dalším zajímavým místům spojeným s vodou. Publikace představuje místa veřejně známá a hojně navštěvovaná, ale také ta utajená zrakům a krokům většího počtu lidí. Je vybavena bohatou fotodokumentací, jednotlivé výlety jsou vybaveny itinerářem s trasami formou QR kódů.
Čtenáři mají záruku zasvěceného a poutavého ztvárnění vycházejícího z toho, že všechna místa autor osobně navštívil, v poklidu se jimi prošel, nebo je naopak musel překonat s vyšší mírou adrenalinu například lezením po skalách nad korytem řeky, případně lezením přes překážky a broděním v rozvodněných tocích.

Do hor: Voda nezná hranice
Autor v knize putuje například podél toku Moravice, která historicky tvořila část Moravy a Slezska, až k jejímu prameni v unikátní oblasti Velké kotliny v centrálních Jeseníkách. Upozorňuje, že voda nezná hranice, a proto část výletu prochází dvěma současnými administrativními celky v podobě Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Ostatně platí to také pro nejvyšší vrchol Jeseníků – Praděd.

„Pramennou oblastí řeky je Velký kotel, který vznikl působením horského ledovce. Najdeme zde lavinové dráhy a laviny udržují přirozené bezlesí. Jde také o místo, kde se drží nejdéle z území Moravy sněhová pokrývka. Jde o botanicky nejbohatší lokalitu u nás s 350 druhy rostlin, z nichž některé jsou arkto-alpínské. Bezlesý hřeben před námi působí impozantně. Z holin vystupují skalní výchozy rozbrázděné mrazovým zvětráváním,“ píše se v knize. Autor kromě Moravice putuje také kaňonem Bílé Opavy, nevynechá návštěvu Karlovy Studánky s umělým vodopádem nebo Vrbno pod Pradědem, kde se setkávají vody Bílé a Černé Opavy.

Voda s cenou zlata
Další výlety směřují na Zlatohorsko a do okolí Rejvízu. „Zaniklé osady, těžba zlata z řeky, ale také z hlubin země, voda tekoucí do kopce, horské rašeliniště i ohromující výhledy na Jeseníky a Zlatohorskou pahorkatinu. To vše nás čeká během výletu, který začíná v Ondřejovicích u Zlatých Hor,“ uvádí autor putování z údolí až do vrcholových partií náhorní plošiny Rejvízu proti proudu Javorné. Pozornost věnuje také roli vody při historické těžbě zlata v regionu, v současnosti tak dobře přiblížena díky naučné stezce v místě bývalé těžby.

„V centrální malebné části naučné stezky se zhruba 300 metrů od zlatorudným mlýnů nachází zmiňované unikátní místo. Voda zde totiž překonává fyzikální zákony a „teče do kopce“. Tady nezbývá, než se poklonit umu tehdejších stavitelů, kteří dokázali s využitím svých znalostí převádět vodu mezi jednotlivými údolími pro potřeba horníků. Voda proudí z údolí Olešnice přes hřbet štoly Tří králů až do rýžovišť zlata za Hadí louky,“ píše se v průvodci.

Autor se vypravil také do Rychlebských hor a přivádí nás na řadu zajímavých míst, jako jsou Antonínova studánka u stejnojmenné kaple nad Javorníkem, Račí údolí s krásně zrekonstruovanou Tančírnou nebo vodojemy nad Javorníkem, od nichž je úchvatný ohled na zvlněnou podhorskou krajinu.

Krása opuštěné krajiny
Poněkud stranou zájmu jsou části kraje v těsném sousedství s vojenským újezdem Libavá. Kniha popisuje zajímavé putování po proudu Bystřice z Domašova do Hrubé Vody vykořeněnou krajinou Sudet.

„Vojenské újezdy jsou vždy tajemnými a působivými místy. Jde o kombinaci nepřístupné, a proto často unikátní krajiny stranou turistického zájmu, kde provádí své operace armáda, a nízkého osídlení těchto odlehlých míst s pohnutou historií. Jako by byla násilně přerušena historie místa, která se často velice rychle měnila podle politické a bezpečnostní situace v zemi. U západního okraje vojenského újezdu Libavá je tato situace umocněna vysídlením převážně německých měst a obcí po druhé světové válce, příchodem nových obyvatel s kořeny v jiných částech země, zánikem řady osad, stejně jako devastací některých především náboženských památek,“ uvádí průvodce.

Místo má přesto svou neopomenutelnou krásu a úchvatnou atmosféru, v níž hraje řeka důležitou roli.

Kniha směřuje také na Potštátsko a přibližuje drobné vodní prvky, které jsou nedílnou součástí tajemné a trochu drsné krajiny stojící mimo zájem turistů.

Kniha ukazuje, že putování za vodou je dobrodružstvím. Kromě samotného vodního prvku autor často reflektuje příběhy, historii a reálie daného místa. Pokouší se zachytit jeho ducha a atmosféru. Kniha je strukturována do kapitol dle jednotlivých krajů České republiky. Pozornost je věnována pouze místům a lokalitám, které měl autor sám možnost prozkoumat.

„Jsem přesvědčen, že kniha přinese těm, kteří ji otevřou radost, potěšení a bude jim inspirací k výletům. Voda a naše země si to zaslouží,“ uzavírá Síbrt.

Knihu lze objednávat na putovanizavodou@seznam.cz za 329 korun včetně dopravy.

Fotogalerii najdete zde.

 

Scroll to Top