Modernizace železnobrodské čistírny

blank

Stavebně-technologická rekonstrukce čistírny odpadních vod s výhledovým zatížením pro 5500 napojených obyvatel, která byla v Železném Brodu na Jablonecku zahájena v roce 2021, bude hotová po dvou letech v březnu 2023, uvedl to Deník. Investorem je Severočeská vodárenská společnost.

Čistírna zde byla zkolaudována v roce 1972 a třicet let poté byla ukončena částečná modernizace čistírny. V posledních letech se na provozu projevil zub času a postupně dožívala jednotlivá strojní a technologická zařízení, která byla potřeba vyměnit.

Čistírna má navíc po vybudování malé vodní elektrárny a vykácení několika stromů podél oplocení problém s hlukem a s biologickými postupy sloužícími k úpravě vody. Do čistírenské jímky se dovážely fekální vody z neodkanalizovaných místních částí, kvůli její nedostatečné kapacitě byly ale převáženy i na ČOV Liberec nebo Turnov, uvedl dále Deník.

Nyní se zde po rekonstrukci budou svážet všechny fekální vody v množství 60-80 kubíků denně. Po úpravách nastane čtrnáctiměsíční zkušební provoz.

Zvýšení kapacity čistírny v Bohušovicích nad Ohří 

SVS také pokračuje v modernizaci čistírny odpadních vod Bohušovice nad Ohří. Současná mechanicko–biologická ČOV byla postavena v letech 1957-1959. V letech 1983-1987 zde proběhla rekonstrukce. V roce 2006 došlo k rekonstrukci hrubého předčištění.

Stávající ČOV je mechanicko-biologická v jednolinkovém provedení aktivační nádrže a se dvěma vertikálními dosazovacími nádržemi. V současné době je napojeno na ČOV 2810 obyvatel. V období let 2015-2018 bylo přislíbeno napojení 20 rodinných domů v lokalitě Brňany a 9 rodinných domů v lokalitě Bohušovice nad Ohří, celkem se tedy jedná o navýšení o 102 obyvatel.

Scroll to Top