PVS proinvestuje 3,34 miliardy

blank

Pražská vodohospodářská společnost (PVS) v roce 2023 proinvestuje 3,34 miliardy. Alokované prostředky zamíří například do obnovy vodovodních řadů v Řepích, na Vinohradech či ve Veletržní ulici v Praze 7, pro které vyhradila po 30 milionech korun. Uvedla to Mladá fronta Dnes. 

Stovky milionů budou potřeba do pokračování modernizace káranské úpravny, dalších 119 milionů na rozestavěnou protipovodňovou ochranu kanalizace v Karlíně. Největším projektem v dalších letech bude rekonstrukce staré vodní linky Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově za šest miliard. Společnost v lednu vypíše tendr, v roce 2023 ale práce ještě zahájeny nebudou.

Rozsáhlá modernizace vodojemu Flora 

V říjnu byly dokončeny stavební práce na pěti investičních akcích v lokalitě Vodojemu Flora probíhajících od března 2019. Celkové investičními náklady dosáhnou 435 milionů. Kromě sanace akumulačních komor byla podle PVS kompletně obnovena armaturní komora vodojemu včetně výměny všech potrubí do nerezového standardu a propojení čerpací stanice Flora s armaturní komorou. Součástí dokončených prací jsou také dvě etapy komplexní obnovy káranských přivaděčů v DN 1100 a souvisejících propojů s jinými páteřními rozvody vody.

Scroll to Top