Česká voda v číslech (2021)

blank
  • Počet vlastníků vodohospodářské infrastruktury v ČR: 7897
  • Počet provozovatelů vodohospodářské infrastruktury v ČR: 3067
  • Počet obyvatel ČR zásobovaných pitnou vodou: 10,076 milionu (96 % populace)
  • Roční výroba pitné vody v ČR: 579 milionů kubíků
  • Fakturovaná voda domácnostem: 342,6 milionů kubíků
  • Odběr pitné vody pro průmysl a zemědělství: 136 milionů kubíků
  • Specifická spotřeba vody celkem (včetně průmyslu): 157,5 litru na osobu a den
  • Specifická spotřeba vody fakturovaná domácnostem: 93,2 litru na osobu a den
  • Ztráty pitné vody v trubní síti: 14,9 %

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR, Hospodářské noviny (Speciál Budoucnost vody a vodárenství)

Scroll to Top