Sjezd Moravice 17. a 18. září

blank

Vzhledem k aktuálnímu stavu naplněnosti zásobního prostoru nádrží Kružbek a Slezská Harta vodohospodáři z Povodí Odry souhlasí s uspořádáním sjezdu Moravice. Ten proběhne 17. a 18. září. 

Vypouštění bude spojeno s operativním zásahem zajištění záložního odběru vody pro Úpravnu vody Podhradí (odplavení biomasy z nadjezí jezu v Podhradí). Proto bude upraveno objem a čas vypouštění vody z nádrže Kružberk a od jezu v Podhradí. Pro registrované účastníky dávají vodohospodáři povolení ke vstupu na pozemky ve správě Povodí Odry, které budou sloužit jako nástupní a výstupní místa. Po ukončení musí být organizátory pozemky uvedeny do původního stavu. Odpadky musí být odklizeny.

Vzhledem ke zvýšeným průtokům požadují vodohospodáři v době konání akce zajistit organizátorem sjezdu odpovídající bezpečnost. Dále také upozorňují, že v případě závažných provozních či povodňových situací budou manipulovat u Kružberku dle příslušných ustanovení platného manipulačního řádu a vyhrazují si právo v těchto případech souhlas s uspořádáním sjezdu zrušit.

Řeka Moravice pramení ve Velkém kotli (1 464 metrů) na úpatí Vysoké hole v Hrubém Jeseníku. Je dlouhá 106 kilometrů, má 23 přítoků a ráz horské řeky. Vlévá se do řeky Opavy v nadmořské výšce 239 metrů. Na řece byly vybudovány dvě přehrady – Kružberk a Slezská Harta. Obě zabraňují povodním a zásobují Ostravsko a Opavsko pitnou vodou. Sjízdnost toku je okolo 100 kilometrů, ale pouze při vypouštění přehrady Kružberk.

Scroll to Top