Memorandum SFŽP ČR a SOVAK ČR

blank

Vzájemnou spolupráci v oblasti řízení investic do životního prostředí v Praze potvrdili podpisem memoranda ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman a ředitel Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR Vilém Žák. Podpisem se přihlásili k prohloubení dosavadní spolupráce, která spočívá ve sdílení zkušeností při nastavování metodik a podmínek dotačních programů zaměřených na vodní hospodářství a ochranu životního prostředí.

„Memorandum nám umožní prohloubit dlouholetou spolupráci se sdružením SOVAK ČR. Naším společným cílem je nyní lépe zkoordinovat činnost obou institucí, nastavit vzájemnou výměnu informací, abychom zajistili co nejefektivnější využití dostupných finančních zdrojů zejména z Operačního programu Životní prostředí, kde je podpora šetrného hospodaření s vodou naší prioritou,“ uvedl Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

SFŽP ČR a SOVAK ČR stvrdily spolupráci podpisem memoranda. Foto: Nina Havlová

Dále se signatáři zavázali prohloubit odbornou spolupráci v oblasti poplatků za odběr podzemní vody a za vypouštění odpadních vod, jejichž správcem je Státní fond životního prostředí ČR. Díky spolupráci se počítá s intenzivnějším sdílením dobré praxe, zapojováním odborníků do expertních procesů a se vzájemnou podporou pracovních skupin či osvětových aktivit, jako jsou semináře, konference a kulaté stoly.

„Nyní, více než kdykoli v minulosti, je spolupráce Státního fondu životního prostředí ČR a Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR nutností. SOVAK ČR, jako odborná vodohospodářská organizace, je připraven SFŽP ČR poskytovat široké odborné zázemí pro optimalizaci a maximální efektivitu nastavovaných dotačních programů i souvisejících podmínek přijatelnosti. Memorandum je potvrzením dosavadní spolupráce a zároveň žádaným závazkem obou institucí do budoucnosti, který může nejen vodárenství, ale celkově péči o životní prostředí přinést mnoho užitečných impulsů,“ sdělil Vilém Žák, ředitel Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR. Hlavním pojítkem mezi oběma signatářskými stranami je téma vodního hospodářství.

Scroll to Top