Sjezd Ostravice se ruší

blank

Hydrologická situace v povodí vodního díla Šance neumožňuje vodohospodářům zajistit zvýšený průtok pro vodáky. V návaznosti na plánovaný sjezd Ostravice to uvedlo Povodí Odry. 

Pro konání vodácké akce Zamykání Ostravice 24. září 2022 vodohospodáři nemohou, vzhledem ke stávající hydrologické situaci v povodí Šancí, zajistit zvýšený průtok z nádrže nutný pro uskutečnění sjezdu. Ostravice je významná řeka v severovýchodní části naší země, která v minulosti tvořila hranici a později se stala hranicí zemskou mezi Moravou a Slezskem. Pramení na dvou místech v Moravskoslezských Beskydech. Horní část řeky se dělí na Bílou a Černou Ostravici.

Mezi obcemi Staré Hamry a Ostravice byla vybudovaná nádrž Šance. Ta slouží především jako zásobárna pitné vody pro region a je zde přísný zákaz koupání. U železniční zastávky v rekreační obci Ostravice řeka vytváří zajímavé peřeje, které jsou chráněnou přírodní památkou. Řeka dále pokračuje na severozápad až do Ostravy, kde se na jejím severním okraji vlévá do Odry. Pro vodáky je sjízdná v délce 45 kilometrů.

Foto: Deník

 

Scroll to Top