Kříž: OP ŽP a vodohospodářství v letech 2014-2020

blank

Jan Kříž v ministerstva životního prostředí vystoupil na konferenci Obnova vodohospodářské infrastruktury 2022, která se dnes a zítra koná v pražských Průhonicích, s příspěvkem, v němž shrnul uplynulé programové období Operačního programu životního prostředí a přiblížil start programu pro roky 2021 – 2027.
Reflektoval také současnou nejistotu v souvislosti s energetickou krizí, válkou na Ukrajině a obtížně předvídatelným vývojem ekonomiky. To vše může mít vliv na výši investičních prostředků směřujících do vodárenské infrastruktury. Kříž uvedl, že „… plány obnovy vodárenské infrastruktury je nezbytné dodržovat. Velké společnosti plány obvykle plní, u menších subjektů je to výrazně problematičtější. Nedostatečná obnova infrastruktury je dlouhodobě neudržitelná a představuje environmentální riziko.“
Podle Kříže je potřeba nadále rozvíjet dotační programu s využitím prostředků EU, protože například 16,5 % obyvatel nadále není připojeno na veřejnou kanalizaci ukončenou čistírnou odpadních vod, ačkoliv v naší zemi máme téměř 2 800 čistíren odpadních vod.
Kříž shrnul vývoj v oblasti rozvoje infrastruktury během období 2014-2020, kdy do vodohospodářské oblasti směřovalo 14 miliard korun, podobná částka je připravena na následujících šest let Operačního programu Životní prostředí, kde je celkem k dispozici 61 miliard korun.
Během končícího programového období bylo s jeho přispěním vybudováno 2 016 kilometrů kanalizace, 174 nových čistíren odpadních vod, 72 jich bylo rozšířeno a modernizováno. Nově vybudováno bylo také 485 kilometrů vodovodní sítě.

Scroll to Top