Konference Obnova vodohospodářské infrastruktury 2022 startuje

blank

V Průhonicích dnes začíná konference Obnova vodohospodářské infrastruktury. S prvním příspěvkem s názvem Regulace VaK, dohledová role MZe se zaměřením na udržitelnost sektoru VaK vystoupil Radek Hospodka, vedoucí Odboru hlavního regulátora a vrchního dohledu sektoru VaK Ministerstva zemědělství ČR. Hlavním cílem ministerstva je podle něj dosáhnout posílení dohledové role a vyšší transparentnosti v oboru vodovodů a kanalizací při naplňování nastavených cílů regulace ve vodárenství, zejména s vizí nastavit dobře fungující informační prostředí o všech vlastnících a provozovatelích vodárenské infrastruktury.

Program konference je zde.

Scroll to Top