Síbrt ke specifičnosti komunikace ve vodárenském oboru

blank

Seminář Komunikace obsahově komplikovaných a krizových témat v médiích a na sociálních sítí uspořádalo letos na jaře Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR. Redakce vodárenství.cz komentář mluvčího SmVaK Ostrava Marka Síbrta pro připomenutí publikuje znovu. 

Ve svém příspěvku hovořil o specifičnosti vodárenského oboru, která má dopad také na oblast komunikace. V porovnání s jinými segmenty totiž podle něj působí vodárenství poněkud izolovaně, veřejnost a média jsou s jednotlivými aspekty jeho fungování nedostatečně informovány a představitelé oboru jsou také velmi citliví na negativní publicitu.

„Co je ve vodárenství často vnímáno jako riziko, krize nebo nebezpečné téma, přísně vzato v porovnání s jinými segmenty krizová situace z hlediska image nebo vnímání veřejnosti není. Neměli bychom se některých témat, jako jsou například cenotvorba, ziskovost, vlastnická struktura, regulace oboru nebo kvalita vody bát, a naopak je využít ve svůj prospěch a vysvětlit je odpovídajícím způsobem veřejnosti,“ řekl Marek Síbrt.

Vodárenství je také podle něj konzervativním oborem, který je veřejností jako regulovaný obor často vnímán s ohledem na hlavní produkt jako specifický sektor mimo klasický byznys na pomezí byznysu a veřejné služby. To s sebou přináší řadu problémů. „Při odpovědi na otázku, zda umíme odpovídajícím způsobem vysvětlit vlastní práci, si musíme uvědomit, že příjemci našich sdělení nejsou zaměstnanci vodárenského sektoru, ale laická veřejnost. Proto musíme mluvit jazykem, kterému budou lidé rozumět. Musíme odhlédnout od striktní odbornosti a zvolit vhodnou formu komunikace. V námi prezentovaných tématech se často obtížně orientují jak novináři, tak veřejnost a klíčoví stakeholdeři. V kom je chyba? Není také částečně na naší straně?“ řekl dále Síbrt.

Podle něj je nezbytné volit vhodné výrazové prostředky a kanály, jimiž své sdělení příjemcům adresujeme. „Musíme být schopni se jim přizpůsobit. Není možné zaměňovat jednoduchou a stručnou komunikaci s komunikací hloupou a nedostatečně sofistikovanou. Média na pozitivní a zajímavé informace čekají, musíme být aktivní a jít jim v tomto ohledu vstříc,“ doplnil Síbrt.

Scroll to Top