Znojmo investuje do protipovodňových opatření

blank

Ačkoliv se městu velká voda v posledních letech vyhýbá, hrozba stále trvá. Město proto preventivně přistoupilo k realizaci protipovodňové ochrany na ulici Loucká.

„Dolní část města byla v roce 2002 nejzasaženější oblastí. Ulice Krapkova a Melkusova patří k nejníže položeným ulicím ve Znojmě. Naším cílem je obyvatele této části maximálně ochránit v případě dalšího ohrožení,“ vysvětlil starosta Jakub Malačka. Opatření budou vedena na levém břehu Dyje v délce téměř 210 metrů, a to od náhonu pod Louckým klášterem k patě sedlešovického mostu. Skládat se budou z ochranné sypané hráze a nábřežní štětové stěny s železobetonovou korunou. Součástí opatření je rekonstrukce dešťové kanalizace.

Výkup pozemků 

Znojmo nyní řeší stavební povolení. Další krok provede Povodí Moravy, které zpracuje žádost o dotaci od ministerstva zemědělství. Znojmo muselo vykoupit pozemky soukromých vlastníků, majetkově se vypořádat se státem a uzavřít nájemní smlouvu s Povodím Moravy, které vlastní část pozemků.

Řada dalších opatření

„Kdybych měl říct jednu věc, ze které mám ve funkci starosty obavy, tak bych řekl živelné pohromy a povodně. Považujeme za velmi důležité provést tato preventivní opatření. Děkuji Povodí Moravy za veškerou pomoc a spolupráci,“ řekl Malačka. Velká voda ohrožovala Znojemsko v letech 2002 a 2006. Od té doby se zvýšila kapacita znojemské přehrady, došlo k zajištění kanalizace v dolní části města proti zpětnému vzdutí, vybudování vsakovacích nádrží a zvětšení objemu kanalizační sítě nebo rekonstrukci náhonu v Oblekovicích. V případě potřeby je k dispozici přečerpávací stanice v Melkusově ulici.

Scroll to Top