Hradec Králové chce zlepšit kvalitu vody ve Stříbrném rybníku

blank

Rybník v areálu stejnojmenného kempu je oblíbenou turistickou atrakcí. Voda zde ztrácí vlivem teplých letních měsíců na kvalitě. Město zadalo zpracování hydrobiologického a hydrochemického průzkumu vody a sedimentu, který má být dokončen na podzim letošního roku. Na průzkum dále naváže studie proveditelnosti, na jejíž zpracování schválili v minulém týdnu radní města finanční prostředky 240 tisíc korun bez DPH. 

„Kvalita vody ve Stříbrném rybníku je dlouhodobým problémem, jehož řešení by se díky této studii mohlo zase posunout vpřed. Součástí studie bude vyhodnocení množství živin, které se dostanou do Stříbrného rybníku, a to ve srovnání s množstvím organismů, které tyto živiny mohou spotřebovat. Dále bychom se měli dozvědět odhad rozložení a kubatury sedimentu, hydrobiologická a hydrochemická hodnocení a podobně. Představen bude také návrh na optimální řešení zlepšení kvality vody a udržitelnost této změny,“ vysvětlil primátor města Alexandr Hrabálek. Studie by měla být k dispozici do příštího února.

„V oblasti Stříbrného rybníka proběhlo v minulosti několik výzkumů, které nám naznačily různé varianty řešení situace. Sami nedokážeme bez odborného posouzení zvolit tu nejvhodnější variantu. Uvidíme, zda nakonec bude třeba rybník odbahnit, nebo budou provedena jiná opatření. Veškeré úkony týkající se Stříbrného rybníku a okolí pochopitelně konzultujeme se zástupci správce areálu kempu, tedy společností Městské lesy Hradec Králové,“ doplnil náměstek primátora pro oblast správy majetku města a městských organizaci Pavel Marek.

Scroll to Top