Šumavské putování: Z Březníku k Antýglu podél Vydry

blank

Modravský potok vzniká soutokem Březnického a Luzenského potoka u Březníku. O tomto výletu z Modravy do samotného srdce Šumavy jsme psali zde. Modrá turistická značka nás povede od rozcestí pod Březníkem od památníku obětem komunismu po proudu potoka až do Modravy. A není to cesta lecjaká.

Takzvaná Nová březnická cesta směřuje celou trasu do blízkosti vody první zónou národního parku kolem několika slatinných lokalit, jako jsou Ztracená slať nebo Studená slať. Potok přijímá řadu drobných přítoků, v jeho okolí můžeme sledovat, jak se příroda vypořádává s dopady kůrovcové kalamity v místech, která ponechána přirozenému vývoji. Pohledy to jsou místy velmi působivé. Krásně působí klidná zákoutí, která voda vytváří tím, že podemílá břehy, v některých místech naopak díky kamenům ve vodě vznikají drobné peřeje.

Mírnou nevýhodou procházky je fakt, že turistická trasa po silničce je zároveň cyklostezkou, která je při pěkném počasí nejčastěji využívána především elektrocyklisty. Volné pobíhání dětí nebo pejsků tento fakt činí mírně problematičtější.

Do Modravy dorazíme zhruba po sedmi kilometrech putování od Březníku k návštěvnickému centru Dřevák. Za ním přejdeme most přes Roklanský potok u pivovaru a několika ubytovacích komplexů. Napojíme se na naučnou stezku, která nás po pár stech metrech dovede k soutoku Roklanského a Modravského potoka. Takto vzniká Vydra.

Stezka vede po proudu řeky, jejíž mohutné koryto je zaplněno naučenými peřejemi. Místy musíme vystoupat do lesa nad řekou a překonat náročnější skalnaté pasáže po úzkých pěšinkách. K vodě se vrátíme u meandru asi kilometr nad Hradlovým mostem u lokality Rechle nad Antýglem. Tady začíná u rozdělovacího cestu svou pouť Vchynicko-tevovský kanál. O putování k němu ze Srní k Antýglu jsme psali zde.

Současný most je replikou toho původního z přelomu 18. a 19. století, kdy vznikl plavební kanál k dopravě dřeva ze Šumavy do Prahy. Od roku 1958 je most i celý kanál kulturní památkou. V druhé polovině 20. století přestalo být nejvíce využíváno, chátral, až byl odstraněn. Vodní dílo bylo obnoveno v letech 1999 a 2000. Most má délku více než 70 metrů a šířku 3,5 metru.
Vydra v blízkosti mostu je oblíbeným místem pro koupání, nachází se zde také parkoviště. Po dalších dvou kilometrech cesty kopírující tok Vydry i vodního kanálu dorazíme ke kempu na Antýglu. Délka výletu je dvanáct kilometrů, kdy budeme převážně mírně klesat. Celá trasa je zde.

Foto: Marek Síbrt

blank blank blank

blank blank blank

blank blank blank

blank blank blank

Scroll to Top