Uherské Hradiště vysadí desítky stromů

blank

Město vysadí v Mařaticích a v Sadech 74 nových stromů. Akce vyjde na 600 tisíc, 428 tisíc pokryje dotace. Výsadba proběhne na podzim.

„Výsadba bude probíhat spíše roztroušeně po několika kusech v různých lokalitách uvedených katastrů, větší počet stromů na jedné parcele bude vysazen v nové třešňové aleji, která bude založena od Výšiny sv. Metoděje směrem k ulici Nad Žlebem,“ přiblížil místostarosta Čestmír Bouda. Doplněna bude mladá třešňová alej na ulici Sadové.

V roce 2021 zadalo Uherské Hradiště zpracování posudků na výsadbu veřejné zeleně k žádosti o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí, ze kterého je poskytována dotace na nákup listnatých stromů a pomocného výsadbového materiálu. „Dotaci na nákup stromů jsme získali, samotné výsadby však musíme uhradit z vlastních prostředků,“ upřesnil Bouda.

Za každý pokácený strom jeden nový

Město realizuje obnovu zeleně průběžně. „Stále platí, že za každý pokácený strom se nejméně jeden další vysadí, nicméně dle možností se snažíme využít každé investiční akce k obnově zelených ploch. Pokud to jde, vysazujeme tam stromy. Velmi kladný ohlas u veřejnosti mají i výsadby květinových pásů v různých lokalitách města,“ poznamenal starosta města Stanislav Blaha.

Zadržení vody v krajině 

Uherské Hradiště rovněž v posledních dvou letech na území Mařatic a Jarošova vysadilo také několik interakčních prvků – pásů zeleně.  Jejich hlavním přínosem je zvýšení biodiverzity a zadržení vody v krajině, protierozní funkce a zlepšení možnosti migrace živočichů. Výsadbou těchto prvků dochází ke zvýšení estetické hodnoty a ekologické stability krajiny.

 

 

Scroll to Top