VodoTech: Pozor na kvalitu vody v zahradním bazénu

blank

Horké počasí se může negativně projevit na kvalitě vody v zahradních bazénech. Na místě je proto zvážit laboratorní analýzu. Společnost VodoTech zároveň připravila přehledný manuál, jak správně vzorky z bazénu odebírat, jaké náčiní pro odběr používat nebo jak ho dopravit do laboratoře, aby nedošlo ke kontaminaci a předešlo se riziku znehodnocení následné analýzy. 

„Kromě základních chemických ukazatelů, jako jsou hodnota pH nebo tvrdost vody, doporučujeme sledovat v těchto horkých dnech především bakteriální znečištění, které by mohlo být příčinou nepříjemných kožních či zažívacích problémů. Rozhodně by majitelé zahradních bazénů neměli tyto skutečnosti podceňovat. Můžou se vyhnout nepříjemným zdravotním důsledkům,“ řekla vedoucí laboratoří společnosti VodoTech Pavla Veselá.

Vzorkovnice pro odběr vzorku vody poskytuje výhradně laboratoř. „Nesprávně připravená vzorkovnice může vzorek kontaminovat a znehodnotit výsledky analýzy. Před odběrem je nutné si umýt ruce. Vzorek se odebírá z hloubky přibližně 15 centimetrů pod hladinou a alespoň 30 centimetrů od okraje bazénu. Vzorek se odebírá těsně před transportem do laboratoře. Pokud nelze vzorek vody dopravit do laboratoře bezprostředně po odběru, musí být skladován v temnu a chladu při teplotě 1-5 °C. Analýzy v laboratoři musí být započaty nejpozději do 24 hodin po odběru vzorku,“ vysvětlila Veselá.

Společnost Vodotech byla založena v roce 1995 s názvem SmVaK-opravy a ověřování vodoměrů, s.r.o., jako dceřiná společnost Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava. V roce 2006 se stala součástí španělské skupiny Aqualia a od této doby obě firmy úzce spolupracují jako dvě samostatné společnosti.

Scroll to Top