Středočeský kraj podpoří rozvoj přívozů

blank

Na podporu provozu a rozvoje přívozů v pěti obcích Středočeského kraje přispěje kraj částkou přesahující 1,5 milionu korun. Rada projednala dotaci na rok 2022 pro obce Branov, Máslovice, Oseček, Úholičky a město Klecany. Finální slovo bude mít zastupitelstvo. 

„Přívozy na Labi, Vltavě i Berounce jsou součástí infrastruktury veřejné dopravy, doplňují dopravní systém především v lokalitách, kde chybí mosty. V okolí daných obcí také významnou měrou přispívají k rozvoji cestovního ruchu,“ vysvětlil náměstek hejtmanky pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký. Bezmála 140 milionů korun chce letos kraj rozdělit ze svého Infrastrukturního fondu. Zastupitelé před několika týdny schválili návrh na rozdělení dotací jednotlivým žadatelům, což jsou obce, případně jejich sdružení.

„Většina obcí žádá o peníze na výstavbu vodovodu, intenzifikaci čistírny odpadních vod, rozšíření kanalizační sítě a další projekty spojené s řešením vodovodů a kanalizací. Jde o finančně náročné stavby, na které obce nemají ve svých rozpočtech dostatek prostředků. Proto jsem ráda, že Středočeský kraj může díky Infrastrukturnímu fondu obcím přispět a zajistit lidem lepší přístup ke kvalitní vodě a pomoci k řešení problematiky odpadních vod,“ uvedla dříve radní pro životní prostředí a zemědělství Jana Skopalíková (Piráti).

Scroll to Top