Zásobování Vítkova na Opavsku

blank

Město je zásobováno pitnou vodou z centrálního výrobního a distribučního systému Ostravského oblastního vodovodu. Pitná voda z Úpravny vody Podhradí, která byla vybudována v okrajové části města, je čerpána do areálu vodojemů nad Vítkovem. V souvislosti se sanací vodojemů ve Vítkově to uvedl mluvčí SmVaK Ostrava Marek Síbrt. 

Ze zemního vodojemu je pitná voda čerpána do věžové akumulace, odkud gravitačně směřuje do dalších částí Vítkova (Nové Těchanovice, Lhotka u Vítkova, Prostřední Dvůr) a obce Větřkovice. Kromě dvou modernizovaných vodojemů se v areálu nachází ještě další pozemní akumulace s kapacitou 800 a 2×150 metrů krychlových.

Z nich je pitná voda transportována také do blízkého Klokočova, čerpací stanicí Vítkov – Budišov je transportována do zemních vodojemů u Budišova nad Budišovkou, odkud jsou zásobovány další lokality v tomto mikroregionu (Kružberk, Staré Těchanovice, Moravice, Melč a další).

Scroll to Top