Operační program Životní prostředí nabídne 28 výzev

blank

Klíčové dokumenty Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) 2021-2027 schválil Monitorovací výbor. Vyhlašování prvních výzev se může spustit 15. srpna. Do konce letošního roku jich ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR plánují vyhlásit dvacet osm, a to ze všech cílů programu pokrývajících energetické úspory: OZE, klima, voda, odpady a přírodu.

„Pro podporu projekty v oblasti životního prostředí obcí, měst a dalších veřejných subjektů je OPŽP zcela zásadním programem. Je podanou rukou municipalitám při se zavádění energetických úspor a s posilování vlastní energetické soběstačnosti. Operační program Životní prostředí je také nepostradatelný v oblasti realizace klimatických opatření, zejména co se týče adaptace krajiny a sídel na probíhající klimatické změny,“ řekla ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (za KDU-ČSL).

Pro žadatele je v rámci OPŽP 2021-2027 připraveno z fondů Evropské unie (Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti) celkem 61 miliard korun. „Nejvíce peněz je určeno na zajištění přístupu k vodě a hospodaření s vodou (14,1 miliardy), významná alokace směřuje též do projektů zvyšování energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů (12,2 miliardy.). Další finance poputují na ochranu přírody, včetně zeleně ve městech (10,6 miliardy) a adaptace na změnu klimatu a prevenci katastrof (10,2 miliardy). Investice bude směřovat také do odpadového hospodářství (7,1 miliardy) a na výstavbu nových obnovitelných zdrojů (7 miliardy),“ uvedl Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

Většina chystaných výzev bude průběžná. Znamená to, že příjemcům podpory, jejichž projekty splní dané podmínky, bude poskytována podpora v pořadí, v jakém podali žádost, a to až do přidělení celé alokace v rámci konkrétní výzvy. Se startem nového programového období se Operační program Životní prostředí dočkal také nového webu. Na adrese www.opzp.cz najdou zájemci o podporu kompletní přehled plánovaných výzev do konce tohoto roku, dále jsou jim k dispozici všechny potřebné dokumenty týkající se programu a jeho jednotlivých specifických cílů.

 

Scroll to Top