Tvrdost vody – každý týden aktuální data

blank

Věděli jste, že tabulka s informacemi na internetových stránkách www.smvak.cz o kvalitě pitné vody je aktualizovaná každý týden? Informace, které můžete nalézt, uvádí jednak mezní hodnoty pro jednotlivé ukazatele, (to znamená maximální přípustné hodnoty podle platných předpisů pro kvalitu pitné vody), a jednak aktuální hodnoty kvalitativních ukazatelů, stanovených na jednotlivých úpravnách vody a nejvýznamnějších vodojemech společnosti. Každý spotřebitel se může přesvědčit, že předepsané parametry jsou dodržovány, a ubezpečit se o vhodnosti a bezpečnosti konzumace pitné „kohoutkové“ vody.

Úkol: Přečti si níže uvedený text a na stránkách www.smvak.cz zjisti, v jakých jednotkách se uvádí stupnice tvrdosti vody. Pokud je voda velmi tvrdá, jakou hodnotu můžeme naměřit?

Tvrdost je charakterizována jako koncentrace dvojmocných kationtů vápníku, hořčíku, stroncia a barya, případně všech vícemocných kationtů kovů alkalických zemin. Za hlavní složku tvrdosti vody je obvykle považován vápník.

Ze zdravotního hlediska je obsah vápníku prospěšný. Napomáhá ke zdravému růstu a zabraňuje odvápnění organizmu. Hodnoty tvrdosti vody, jež by bylo nutné dodržovat, legislativa neupravuje. Je důležitá pro účinnost praní prádla.

Scroll to Top