Wavin: Hospodaření s vodou v době klimatické změny

blank

Zásoby vody na naší planetě se tenčí, voda je a bude stále vzácnější. Češi sice patří mezi šetrnější národy, přesto spotřeba každoročně stoupá v průměru až k 89 litrům na osobu denně. V současné době nemá přístup k bezpečně upravené pitné vodě více než 2 miliardy lidí. Další 4,2 miliardy lidí, což je 55% světové populace, nemá bezpečnou vodovodní síť pro úpravu a distribuci pitné vody.

Efektivně hospodařit musíme také s vodou srážkovou. Změna klimatu a růst průměrných teplot vzduchu negativně ovlivňují dostupnost vodních zdrojů. To platí zejména pro Českou republiku, která je na atmosférických srážkách závislá a jejíž zdroje jsou značně omezené.

Efektivní hospodaření se srážkovou vodou

V minulosti byla dešťová voda zpravidla odváděna do stokové sítě, dnes už to prakticky díky novým předpisům není možné. Dešťovou vodu by měli majitelé nemovitostí v ideálním případě vracet přírodě. Nejjednodušší formou je tzv. zasakování do okolní půdy, k čemuž slouží různá vsakovací zařízení, jako jsou nádrže, příkopy a vsakovací šachty. Srážkovou vodu lze akumulovat do nádrží a následně využít ke splachování nebo zalévání. Příkladem takových nádrží může být akumulační box Wavin Q-Bic nebo akumulační jednotka Aquacell.

blank blank

Aquacell pro velké realizace i soukromé investory

Nové akumulační boxy AquaCell a AquaCell Lite jsou díky své univerzálnosti a modularitě ideální pro všechny typy realizací bez ohledu na typ půdy, dostupnou plochu nebo zatížení. Pro velké realizace i v místech se silnou dopravní zátěží jsou určeny akumulační boxy AquaCell. Jsou vyrobené ze 100% recyklovaného a 100% recyklovatelného polypropylenu (PP) a díky jednoduchému stavebnicovému systému z nich lze rychle a snadno vytvořit nádrž potřebného tvaru i velikosti. Díky stohovatelné konstrukci nejsou náročné na skladovací prostor a do kamionu lze naložit až čtyřikrát více kusů než v případě běžných boxů. Tím se výrazně snižují i emise CO2, zábor místa na staveništi je mnohem menší a nižší jsou i náklad za dopravu. Čištění a revize boxů jsou díky svislému přístupu do obousměrného kontrolního kanálu jednoduché.

Menší alternativou jsou boxy AquaCell Lite, které jsou speciálně navrženy pro zelené plochy bez velkého dopravního zatížení a lze je využít pro malé parkovací plochy a zahrady rodinných domů. Jednotky AquaCell Lite jsou cenově výhodné a snadno se instalují, a proto jsou vhodné i pro soukromé investory, kteří chtějí nakládat s dešťovou vodou ekologicky.

Vedle legislativou dané povinnosti srážkovou vodu zachycovat a zasakovat nebo regulovaně vypouštět se čím dál větší důraz klade i na budování propustných ploch a další architektonická řešení, která dokáží podpořit vsakování či vypařování vody a její navracení přírodě.

Pomohou zelené střechy

Výstavba komerčních a administrativních center a v poslední době zejména skladových a montážních budov roste. Zastavují se zelené plochy, budují betonová a asfaltová parkoviště. Zvyšuje se tak tepelný stres a smog. Stavebníci by měli myslet na to, že je vhodné budovat co nejvíce zelených ploch a zpevněné vybetonované či vyasfaltované plochy nahradit propustnými povrchy. Velmi vhodnou možnost představují i zelené střechy, které jsou v městské zástavbě stále populárnější.

blank

Střecha pokrytá vegetací absorbuje minimálně 40 % srážkové vody, čímž umožní její odpaření zpět do ovzduší. Pro odvedení zbytku neodpařené dešťové vody je potřeba střechu vybavit odvodňovacím gravitačním nebo podtlakovým systémem. Vhodnější volbou je však systém podtlakový, jako je například Wavin QuickStream, který se skládá z odvodňovacího potrubí z HDPE materiálu, střešních vtoků pro různé typy střech a z mnoha tvarovek z polyetylenu. Zelené střechy přinášejí nejen výhody ekologické, ale i estetické. Toto prostředí je totiž vhodné pro trvalý růst rostlin a může sloužit také jako místo k odpočinku.

blank

Možnosti dotací z Programu „Dešťovka“

Pro vlastníky a stavebníky rodinných a bytových domů je od října 2021 k dispozici dotační program Státního fondu pro životní prostředí Nová zelená úsporám financovaný z Národního plánu obnovy. Díky sloučení programů Dešťovka, začlenění kotlíkových dotací a vysokým bonusům za kombinaci úsporného bydlení tak mohou majitelé rodinných domů získat až 90 tisíc korun, vlastníci bytových domů si přilepší až o 200tis korun.

blank

Zájemci v rámci jedné žádosti mohou dostat příspěvek na nádrže pro sběr dešťové vody, výměnu kotle, zateplení, až po instalaci fotovoltaiky. V nové etapě programu bude rozděleno minimálně 39 miliard korun z evropských i národních zdrojů. Žádosti lze podávat až do 30. června 2025.

 

 

 

Scroll to Top