Technický unikát u Chřibské Kamenice

blank

K zajímavému inženýrskému dílu, které vybudovali naši předkové, vyrazíme u Dolní Chřibské na hranici Lužických hor a Labských pískovců. Cesta sem z centra Chřibské je také svým způsobem naučnou stezkou po památkách lidové architektury tohoto regionu, kterých je podél cesta celá řada.
Kousek od křižovatky s blízkou skalní výklenkovou kapličkou a skalní vyhlídkou nad údolí bylo na Chřibské Kamenici vybudováno v minulosti unikátní technické dílo, jehož úkolem bylo odvádět vodu z řeky náhonem do tkalcovny Floriana Hűbela. Technická památka pochází z roku 1886. Pozoruhodně zachovalý je především dvouobloukový akvadukt odvádějící vodu z Chřibské Kamenice až ve výšce osmi metrů nad jejím korytem. Vzhledem k členitosti terénu proudila voda také dvěma tunely, které byly zčásti vytesány ve skále.
Ty jsou zachovalé poněkud méně, stejně jako některé další části náhonu. Ty jsou patrné mezi smrkovým porostem, který byl v této oblasti tvrdě zasažen kůrovcem. Například severní část bývalého náhonu je v terénu již poměrně málo zřetelná.
Za samotné továrny na konci lesa se nedochovalo kromě zbytků základového zdiva prakticky nic, na opačné straně louky funguje domov pro seniory. Ten byl vybudován přímo vedle Chřibské Kamenice. Ostatně procházka kolem ní je v těchto místech také zajímavá, protože okolí řeky zde mění v porovnání s horní částí toku svůj charakter. Nad vodou se tyčí mohutná skaliska. Je možné se vykoupat v četných tůních. Na turisty zde prakticky nenarazíme, bohužel stopy rozsáhlé těžby po řádění kůrovce celkový dojem z poklidného a působivého místa poněkud pošramotí.

 

blank blank blank

blank blank blank

blank blank blank

Scroll to Top